CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Getekend, Jan R.: een renaissancemeester herontdekt

Signed, Jan R. A Renaissance master rediscovered Exhibition: 8 November 2012 - 17 February 2013

Information from the museum, 26 October 2012

In the first half of the sixteenth century, Leuven’s painting milieu – which was still trapped in the Late Gothic tradition of Dieric Bouts – made the acquaintance of a new Renaissance visual language. The painter who signed his works with the monogram ‘IANR’ played a pioneering role in these stylistic developments. Recent scientific research has rectified a historical misinterpretation of this monogram and identified the Leuven-based painter Jan Rombouts as the only genuine author of the monogram. The exhibition Signed, Jan R. A Renaissance master rediscovered presents these revealing discoveries on the true identity of the innovative painter IANR and his oeuvre.

<

Jan Rombouts (c. 1480-1535) was a self-conscious and remarkably versatile artist. In addition to paintings, he also produced drawings, engravings and stained glass. Complex compositions, moving figures, a lively and colourful palette, a meticulous eye for detail and pseudo-Renaissance architectural elements betray Rombouts’ sense of innovation. He took the Leuven painting scene to its highpoint and opened it to the Renaissance.

The exhibition Signed, Jan R. illustrates this newly discovered importance of Jan Rombouts. It also sketches a renewed portrait of Jan van Rillaer (ca. 1520/1525-1570), the painter to whom the monogram IANR was long and incorrectly attributed. Following the new attributions, not a single work by van Rillaer is now known. We do, however, possess extensive information about his activities as the master painter of Leuven, such as making the ‘floats’ for the annual Ommegang procession and numerous other commissions.

A number of Jan Rombouts’ masterpieces have been in the town where they were created for the past 500 years, and many of them are in the M Collection. In conjunction with several international loans, the exhibition Signed, Jan R. A Renaissance master rediscovered is presenting new insights into this influential artist in his own hometown. Jan Rombouts’ rediscovered, versatile oeuvre is being presented for the first time, and will be juxtaposed with work by Albrecht Bouts, Lucas Van Leyden, Albrecht Dürer, Jan Willems and other Leuven masters.


In de eerste helft van de zestiende eeuw maakte de Leuvense schilderkunst, die zich nog met een voet in de laatgotische schilderstraditie van Dieric Bouts bevond, kennis met een nieuwe renaissancevormentaal. De schilder die zijn werken signeerde met het monogram ‘IANR’ speelde een voortrekkersrol in deze nieuwe stijlontwikkelingen. Recent wetenschappelijk onderzoek zette een historische misinterpretatie van dit monogram recht en identificeerde de Leuvense schilder Jan Rombouts als de enige echte auteur van het monogram. De tentoonstelling Getekend, Jan R. Een renaissancemeester herontdekt presenteert deze revelerende ontdekkingen over de ware identiteit van de vernieuwende kunstenaar IANR en diens oeuvre.

Jan Rombouts (ca. 1480-1535) was een zelfbewust en opmerkelijk veelzijdig kunstenaar. Naast schilderijen maakte hij ook tekeningen, brandglas en gravures. Complexe composities, figuren in beweging, een levendig kleurenpalet, een minutieus oog voor detail en pseudo-renaissancistische architectuurelementen verklappen Rombouts’ neus voor vernieuwing. Hij bracht de Leuvense schilderkunst tot een nieuw hoogtepunt en loodste het binnen in de renaissance.

De tentoonstelling Getekend, Jan R. illustreert dit nieuw ontdekte belang van Jan Rombouts in de Zuid-Nederlandse schilderkunst. Daarnaast schetst ze ook een hernieuwd portret van Jan van Rillaer (ca. 1520/1525-1570), de schilder aan wie het monogram IANR lang onterecht werd toegeschreven. Als gevolg van de nieuwe toeschrijvingen is van van Rillaer nu geen enkel schilderij nog bekend. Wel is heel wat geweten over zijn activiteiten als stadsmeester-schilder van Leuven. Dat waren bijvoorbeeld het maken van de praalwagens voor de jaarlijkse Ommegang-processie of tal van andere klussen als huisschilder van de stad.

Een aantal van Jan Rombouts’ topwerken vertoeven al 500 jaar in de stad waar ze zijn ontstaan, waarvan vele zich in de M-collectie bevinden. Samen met heel wat internationale bruiklenen presenteert de tentoonstelling Getekend, Jan R. Een renaissancemeester herontdekt de nieuwe inzichten over deze toonaangevende kunstenaar in Rombouts’ eigen stad. Zijn herontdekte, veelzijdige oeuvre is voor het eerst samen te zien, en gaat de confrontatie aan met werk van Albrecht Bouts, Lucas Van Leyden, Albrecht Dürer en Leuvense meesters. Maak kennis met de kleurrijke, veelzijdige kunstenaar Jan Rombouts en zijn context!

Related events