CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

RKD Holds Symposium on Art Historians and Their Archives (10 May 2007)

As part of its celebration of the 75th birthday of its founding, the Netherlands Institute for Art History (RKD) is holding a symposium on the archives of a number of art historians: In het spoor van de onderzoeker: de kunsthistoricus en zijn archief als onderwerp van onderzoek (On the trail of the researcher: the art historian and his archive as subject of study)

In het kader van het 75-jarige bestaan organiseert het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) op donderdag 10 mei 2007 een symposium met als thema: De kunsthistoricus en zijn archief als onderwerp van onderzoek.
 
In een reeks lezingen worden vijf kunsthistorici belicht die een bijzondere impuls hebben gegeven aan het onderzoek naar Nederlandse kunst uit de 15de tot en met de 20ste eeuw. Achtereenvolgens zullen aan bod komen:
 
Max J. Friedländer     15de-16de eeuw
Wilhelm Martin          17de eeuw
Adolph Staring          18de eeuw
Jan Knoef                 19de eeuw
A.M. Hammacher      20ste eeuw
 
Een wezenlijke bron bij het onderzoek naar de kunsthistoricus vormt het werkmateriaal dat door hem is bijeengebracht en dat ten grondslag heeft gelegen aan zijn publicaties. Niet alleen biedt het een boeiende kijk op diens werkwijze en de totstandkoming van onderzoeksresultaten, maar het geeft bovendien inzicht in de ontwikkeling van het vak kunstgeschiedenis. Het verzamelen en beheren van archieven van kunsthistorici is dan ook van groot belang en vormt een van de speerpunten binnen het collectiebeleid van het RKD. Ook van de kunsthistorici die op het symposium aan bod komen, is archiefmateriaal in het RKD aanwezig.
 
Programma:
10.30u              Ontvangst met koffie
11.00u              Welkomstwoord door Daniëlle Lokin (directeur Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Delft en voorzitter van de Vrienden van het RKD)
11.10u              Rudi Ekkart (RKD), Inleiding: De kunsthistoricus en zijn archief
11.30u              Suzanne Laemers (RKD), Max J. Friedländer
12.00u              Rudi Ekkart (RKD), Wilhelm Martin
12.30u              Discussie
 
12.45u              Lunch
 
14.00u              Paul Knolle (Rijksmuseum Twenthe, Enschede), Adolph Staring en Jan Knoef
14.30u              Peter de Ruiter (Rijksuniversiteit Groningen), A.M. Hammacher
15.00u              Anita Hopmans (RKD), ‘Kunsthistorische’ archieven in de collectie van het RKD: inhoud en onderzoeksmogelijkheden
15.30u              Discussie
 
15.45u              Afsluiting en borrel
 
Locatie:
Aula van de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag.
 
Deelname:
Deelname aan het symposium is gratis. U kunt zich vóór 4 mei a.s. inschrijven via symposium@rkd.nl, onder vermelding van uw naam, instituut (indien van toepassing), postadres en e-mail-adres.