CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Adriaan de Lelie (1755-1820) en het achttiende-eeuwse familieportret

Adriaan de Lelie (1755-1820) and the eighteenth-century family portrait Exhibition: 17 October 2014 - 19 January 2015

Museum van Loon organizes the first exhibition ever on Adriaan de Lelie, focusing on his production of family portraits. Comparative paintings by contemporaries such as Tischbein, Regters, Laquy and Quinkhard are also on display.
De Lelie was one of the most important portrait painters of his time. Born in Tilburg and after learning the trade in Antwerp and Düsseldorf, he worked in Amsterdam for the major part of his career.


Vanaf oktober 2014 is in het Museum Van Loon de allereerste tentoonstelling over het werk van de schilder Adriaan de Lelie te zien. Het overgrote deel van de schilderijen is afkomstig uit particuliere collecties en zo niet eerder aan een groot publiek getoond.

Naast schilderijen van De Lelie zijn er familieportretten door bekende tijdgenoten zoals Tischbein, Regters, Laquy en Quinkhard. De dertig getoonde werken geven een prachtig beeld van het huiselijk geluk en het weelderige interieur in de achttiende eeuw.

Hoewel er maar weinig over hem is gepubliceerd, behoort De Lelie zonder meer tot de belangrijkste portretschilders van zijn tijd. Zijn wieg stond in Tilburg en na een studietijd in Antwerpen en Düsseldorf vestigde hij zich definitief in Amsterdam. Daar wist hij al snel door te dringen in de kringen van de gegoede burgerij. Met zijn oog voor detail, verfijnde palet en gladde schildertrant was hij een veelgevraagd portrettist. Notabelen, bankiers, notarissen, officieren, hoogleraren en vermogende koopmannen: allen lieten zich door de schilder vereeuwigen. De Lelie heeft zo letterlijk een gezicht gegeven aan het Amsterdam van rond de eeuwwisseling.

Als familiehuis is Museum Van Loon bij uitstek geschikt voor een tentoonstelling over familieportretten. Met deze tentoonstelling wil het museum haar eigen achttiende-eeuwse schilderijencollectie voor een groter publiek ontsluiten en de bezoekers een unieke mogelijkheid bieden om het oeuvre van De Lelie en zijn tijdgenoten in het huis van een van de opdrachtgevers te bezichtigen. Het historische perspectief wordt voor de bezoekers versterkt door de samenhang tussen de schilderijen en de meubelen, wandbespanning en tapijten van de interieurs. De bezoeker ziet zo zijn directe omgeving weerspiegeld in de achttiende-eeuwse interieurs op de schilderijen. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling zal een publicatie verschijnen bij WBooks.