CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

B.C. Koekkoek – Im Kreis der Romantik

B.C. Koekkoek - In the circle of Romanticism Exhibition: 1 April - 16 September 2012

Information from the museum website, 10 April 2012

Op 5 april 2012 is het 150 jaar geleden dat B.C. Koekkoek, de grootste romantische landschapsschilder van Nederland, overleed (geb. 1803 in Middelburg). Ter gelegenheid hiervan organiseert het B.C. Koekkoek-Huis een tentoonstelling met werken uit de collectie en enkele representatieve bruiklenen uit Nederlands bezit, die een goed overzicht over het artistieke werk van Koekkoek biedt.

De tentoonstelling met ca. 150 werken is het begin van het grote Koekkoek-jaar 2012, dat in de herfst met „Voor de koning geschilderd. B.C. Koekkoek en het Luxemburgse landschap“ zijn hoogtepunt vindt. De huidige tentoonstelling „B.C.Koekkoek – Im Kreis de Romantik“ beslaat alle drie de verdiepingen van het museum, dat na een renovatie van een maand weer in zijn oude pracht schittert.

Van B.C. Koekkoek zelf zijn o.a. het „Portret van een jonge dame“ (de zogenaamde „Mona Lisa van Kleef“, 1846) als ook „De grote beuk voor slot Moyland“ (1840) te zien. Zijn schilderij „De storm“ (1843) geeft een impressie van het romantische levensgevoel doordat het zowel de rust van alledag toont als ook de dreiging van het komende gevaar.

Behalve de schilderijen van de „Prins de landschapsschilders“ persoonlijk zijn ook de werken van zijn familieleden en leerlingen te zien. O.a. de zeeschilderijen van Johannes Hermanus (de vader van B.C. Koekkoek) en Hermanus sr. en jr. (broer en neef), portretten van de familie Koekkoek – van moeder Anna via zijn schoonvader Jean Augustin Daiwaille tot en met dat van zijn echtgenote Elise Thérèse – als ook de landschappen van zijn broer Marinus Adrianus.

Van zijn leerlingen dienen vooral de werken van Johann B. Klombeck en Johannes Tavenraat genoemd te worden. Klombeck wordt gezien als de meester-leerling van Koekkoek, die zijn stijl ook na diens overlijden op indrukwekkende wijze verder ontwikkeld heeft. De werken van Tavenraat lijken het minst op die van zijn leermeester. Hij heeft zich het snelst van hem geëmancipeerd en een aan William Turner herinnerende beeldtaal ontwikkeld. Meerdere zalen zijn aan zijn werk gewijd o.a. een zaal met vanitas afbeeldingen, die de vergankelijkheid van het bestaan symboliseren.

Het B.C. Koekkoek-Huis is de ideale plaats om de beroemde landschapsschilder te leren kennen. Koekkoek zelf, die in 1834 als jong en begaafd kunstenaar vanwege het aantrekkelijke landschap naar Kleef verhuisde, liet het in de jaren veertig van de negentiende eeuw als woonpaleis bouwen. Hij bereikte reeds tijdens zijn leven in Kleef internationale roem. Zijn werken werden door alle grote verzamelaars uit de 19e eeuw, door de tsaren van Rusland, de koningen van Nederland en van Pruissen en vele particulieren in Nederland, Frankrijk, België en Duitsland gekocht.