CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Behoud en beheer van historische buitenplaatsen en hun omgeving

Conservation and management of historical manors and their surroundings Symposium: 26 October 2012

On 26 October a symposium will take place on the conservation and management of historical manors and their surroundings. See below for more information (in Dutch)


Inhoud van het Symposium

Ochtendprogramma lezingen:

– Inleiding over de geschiedenis van de Historische Buitenplaats door Dr. Heimerick M.J. Tromp, tevens lancering van zijn boek, De Nederlandse Landschapsstijl in de Achttiende Eeuw.
– Historische stijltuinen en hun onderhoud, praktische tips en mogelijkheden door Stichting in Arcadië. Lilian Kusters vertelt over historisch onderzoek en hedendaagse omgang met historisch groen.
– Onderhoud van monumenten, in- en exterieur, verantwoord omgaan met historische
materialen door Conserf Monumentenzorg. Conserf zet haar beste specialisten in om u iets te vertellen over de beste manier van inspectie en behoud van historische panden.
– Het herstel en onderhoud van historische tuinen is een kostbare zaak waarvoor steeds minder middelen beschikbaar zijn. Het Overijssels Particulier Grondbezit ontwikkelde in samenwerking met de Provincie Overijssel een succesvolle aanpak voor herstel. Vraag blijft: Komen er in de toekomst nieuwe subsidies en hoe verder met het beheer? Joukje Bosch geeft voorbeelden van gerealiseerde projecten.
– Donatus Verzekeringen, Simon Kadijk, geeft een toelichting over hoe en waarom
monumentale panden verzekerd kunnen zijn.

Middagprogramma

Lunch en bezoek aan informatiemarkt in de schoppe (boerderijschuur) van kasteel Warmelo. Organisaties die zich bezig houden met het behoud en beheer van cultureel erfgoed, presenteren zich in de schoppe van Kasteel Warmelo.

Namiddag

Keuze uit een excursie naar:
– Kasteel Warmelo: rondleiding door de 7 ha. grote historische tuinen met uitleg van vele bijzonderheden.
– Kasteel Weldam: rondleiding door de historische tuinen.
– Kasteel Twickel : Rondleiding van het interieur en eventueel de tuinen.
– Kasteel Nijenhuis : Rondleiding door het historische interieur.

U kunt uw voorkeur voor een excursie aangeven bij de inschrijving. Er kunnen maximaal 25 personen per excursie deelnemen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeur.

Na de excursie volgt een dankwoord, is er een netwerkborrel en kunt u wederom informatie inwinnen bij de informatiemarkt op Kasteel Warmelo.

Deelname aan het symposium bedraagt € 35,- per persoon.

Als betalend symposiumbezoeker ontvangt u o.a. het boek De Nederlandse Landschapsstijl in de achttiende eeuw door Dr. Heimerick M.J. Tromp gratis.
Via www.lapidem.org kunt u zich aanmelden voor dit symposium.