CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Bommen Berend en het Gronings Ontzet

Bommen Berend and the relief of Groningen Exhibition: 9 June - 2 September 2007

Bishop Bernhard Galen von Münster. Groningen, private collection

Wolfgang Heimbach, Bishop Bernhard Galen von Münster
Groningen, private collection

From the museum website

After laying siege for months on end to the city valiantly defended by Carel Rabenhaupt, bishop Bernhard Galen von Munster left Groningen 335 years ago, on 28 August 1672. The bishop, better known as ‘Bommen Berend’ (Berend Bombs), plays the lead in the exhibition, in which he for instance features in a martial equestrian portrait. The exhibition also includes special objects dating from the 1672 siege of Groningen, and the period shortly afterwards. Immediately after the siege commemorative coins and medallions were struck, and prints and paintings of the siege were made. The way Gronings Ontzet (the Groninger Relief) came to be celebrated throughout the years is also touched upon.

335 Jaar geleden verliet op 28 augustus 1672 bisschop Bernhard van Galen van Munster na maanden belegering de stad Groningen die heldhaftig verdedigd was door Carel Rabenhaupt.

Sindsdien wordt dit Gronings Ontzet met korte onderbrekingen gevierd. Al meteen in 1672 en daaropvolgende jaren werd het Ontzet vereerd met prenten, munten, penningen, schilderijen en andere uitingen van kunst. Het bleef de eeuwen door in de belangstelling staan. Sinds het midden van de 19e eeuw wordt het Ontzet weer elk jaar gevierd op dezelfde wijze als dat ook nu nog gebeurd: met paardenspul, kermis en vuurwerk.

De tentoonstelling met bijzondere voorwerpen uit en vooral kort na het beleg, heeft ook aandacht voor de viering van het Ontzet in later jaren.

Bijzonder op de expositie is een in Groningen minder bekend schilderij van de Duitse schilder Heimbach (zie afb.). Het schilderij van Bisschop Von Galen, door ons aangeduid als Bommen Berend vanwege de vele bommen die hij op de stad wierp, blijkt dat hijzelf het beleg als een grote militaire prestatie vierde. Hij liet een imponerend portret te paard schilderen, waarop de stad Groningen door hem bedwongen lijkt. Dit schilderij was tot voor kort in het bezit van zijn familie en is nu in het bezit van een Groninger. Het Groninger Museum heeft de primeur dit werk te tonen.