CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Bossche vestingwerken

Fortifications in Den Bosch Presentation: 29 April 2005 - 31 December 2008

In honor of the award to Den Bosch of European Fortification City of the Year 2005, the Noordbrabants Museum has assembled an exhibition of art works and objects relating to this major theme. From April 2007 to the end of 2008 this collection of displays connected to the Eighty Years War will be integrated into the permanent collection.

From the museum website

De stad ’s-Hertogenbosch is dit jaar uitverkozen tot Europese Vestingstad van het Jaar 2005, een eervolle keuze waar het Noordbrabants Museum niet aan voorbij wil gaan. Daarom wordt vanaf 29 april een nieuw onderdeel toegevoegd aan de vaste presentatie, waarin de vestingwerken en met name de gebeurtenissen uit de Tachtigjarige Oorlog centraal staan.

Het museum beschikt over fraaie schilderijen en andere historische objecten uit deze periode. Een deel daarvan brengt de bekendste belegering van de stad in beeld: het beleg van 1629. Op deze schilderijen zien we het kamp van Frederik Hendrik, de belegeringswerken rond de stad, de val van het Vughterbolwerk en de daaropvolgende overgave.

Het museum bezit ook portretten van de bekendste hoofdrolspelers: onlangs nog kreeg het museum een door Rubens geschilderd portret van de Bossche bisschop Ophovius in bruikleen en enkele maanden geleden verwierf het museum in Londen een tot dusver onbekend gezicht op ’s-Hertogenbosch tijdens het beleg van 1629. Het werk is thans gerestaureerd en heeft een ereplaats in de presentatie.