CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Contour / Continuïteit, heden en verleden

Contour / Continuity, present and past Exhibition: 4 March - 28 May 2007

Curators

Jan Hein Sassen
Jaap van den Ende

Work by 111 present-day Dutch artists displayed in three Delft museums with historical collections, in demonstration of the continuities in the creation of art through the centuries and between Asia and Europe.

From the museum website

111 hedendaagse Nederlandse kunstenaars in drie Delftse musea

Van 4 maart tot en met 13 mei (verlengd t/m
28 mei 2007) is in de prachtige historische gebouwen van Museum Het Prinsenhof, Museum Nusantara en Museum Lambert van Meerten de tentoonstelling Contour / Continuïteit, Heden en Verleden. 111 hedendaagse Nederlandse kunstenaars in drie Delftse musea te zien.

De musea organiseren deze tentoonstelling in nauwe samenwerking met gastconservator Jan Hein Sassen en Jaap van den Ende. De belangrijkste voorwerpen en kunstwerken uit de vaste collecties blijven aanwezig; zij vormen zelfs het uitgangspunt voor de thematiek van deze tentoonstelling.
Enkele namen van kunstenaars die exposeren zijn Mark Manders, Armando, Peter Struyken, Co Westerik, Atelier Van Lieshout, Desirée Dolron, Erwin Olaf, Rineke Dijkstra, Inez van Lamsweerde en anderen.

Museum Het Prinsenhof
De kern van het tentoonstellingsconcept is het herkennen van raakvlakken tussen de oude en de eigentijdse kunstwerken. De objecten en kunstwerken uit de museumcollectie zijn daarbij de aangever.
Er zijn tussen de oude en hedendaagse kunst overeenkomsten aan te wijzen in de fascinatie van de kunstenaar, in de mentaliteit, het onderwerp en zelfs in de werkwijze. Maar ook zijn er grote verschillen – verschillen die zijn ontstaan door het moment waarop het werk is gemaakt, of door de persoonlijke ontwikkeling en de geschiedenis van de kunstenaar. Het doel van de tentoonstellingsmakers is in eerste instantie raakvlakken zichtbaar maken, maar juist ook om de waaier van onderlinge verschillen laten zien.
De tentoonstelling in Museum Het Prinsenhof bestaat uit vier segmenten, verdeeld over zesentwintig afzonderlijke ruimtes. Binnen elk segment heeft iedere zaal een eigen thema. In het eerste segment komen de thema’s lijden , macht, geweld en oorlog aan bod. Het tweede segment toont verschillende vormen van ruimte-ervaring: stadsarchitectuur, denkbeeldige architectuur, besloten en oneindige ruimte, verbeelde en feitelijke ruimte. Het derde segment is het meest theoretisch en toont overeenkomsten in mentaliteit: de bijna wetenschappelijke aandacht voor de natuur, het observerend kijken, de methodische wijze van ordenen, de precisie in compositie en uitvoering en het schilderen als doel op zich zelf. In het vierde segment staat het mensbeeld centraal. Afbeeldingen van mannen, vrouwen, kinderen en hun persoonlijke leefomgeving zijn bepalend voor dit deel van de tentoonstelling. In dit segment zullen bovendien mythische voorstellingen een plaats krijgen.

Museum Nusantara
In het schuin tegenover Museum Het Prinsenhof gesitueerde Museum Nusantara is hedendaagse Nederlandse kunst te zien die zich verhoudt tot ‘vreemde’ volkeren en culturen. Uitgangspunt is de ontvankelijkheid van de kunstenaars voor deze samenlevingen. De collectie van Museum Nusantara bestaat uit objecten uit Indonesië en West-Papoea. Sommige van de installaties en video’s zijn op zichzelf staand en worden dan ook niet tussen objecten uit de verschillende culturen geplaatst.

Museum Lambert van Meerten
In het in de negentiende eeuw gebouwde grachtenpand van Lambert van Meerten worden hedendaagse objecten in de stijlkamers en tussen de collectie tegels en ceramiek geplaatst. Een enkele maal is er in de stijlkamers, zoals in de slaapkamer, een inhoudelijk verband op te merken tussen de plek en het kunstwerk. Het museum bezit een sterk eigen sfeer waarin de hedendaagse kunstwerken een bijzondere lading krijgen. Ook geven ze commentaar op de objecten om hen heen. Soms ernstig, soms met de nodige ironie.

‘Buitenkunst’
Op het Sint Agathaplein staan drie inhoudelijk aan de tentoonstelling gerelateerde kunstwerken. Zij vormen een diagonaal over het plein tussen Museum Het Prinsenhof en Museum Nusantara. In de buurt van de ingang van Museum Nusantara is het Indonesische woord voor ‘Nederlands’ uitgangspunt voor een werkstuk dat herinnert aan het koloniale verleden. Het krijgt vorm op geëmailleerde schilden. Op het balkon van Museum Het Prinsenhof is een monumentale schildering bevestigd, een hap uit het gebouw. Deze werkt ‘als een moment van hedendaagse architectuur’ in het oude klooster. Architectuur is tevens het thema in de boomhut die in een van de bomen komt te hangen.

Adressen
Museum Het Prinsenhof, Sint Agathaplein 1, Delft.
Museum Nusantara, Sint Agathaplein 4, Delft.
Museum Lambert van Meerten, Oude Delft 199, Delft.