CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Cornelis Hofstede de Groot

symposium: 18 November 2005

Organizing institutions

Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis
Groninger Museum

Organizers

drs. Ruud Priem en drs. Caspar Martens

De uit Groningen afkomstige domineeszoon is de belangrijkste grondlegger van de Nederlandse kunstgeschiedenis. Het Groninger Museum bewaart een zeer groot deel van de collectie van Cornelis Hofstede de Groot. Naast kunsthistoricus, was Hofstede de Groot ook een gerenommeerd verzamelaar van kunst. Al in 1906 schonk hij zijn uiterst belangrijke collectie van 75 tekeningen van Rembrandt aan het Rijksprentenkabinet. Na zijn overlijden in 1930 werd een deel van zijn collectie zeventiende-eeuwse schilderijen en tekeningen in het Groninger Museum ondergebracht. Door zijn archief te schenken aan de Nederlandse staat legde Hofstede de Groot bovendien de basis voor het in 1932 opgerichte Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), het belangrijkste centrum voor de bestudering van Nederlandse kunst.

De tentoonstelling in het Groninger Museum schenkt vooral aandacht aan de kunstverzameling van Cornelis Hofstede de Groot. De daaruit afkomstige objecten in de collectie van het Groninger Museum zijn gekozen als uitgangspunt, aangevuld met een groot aantal kunstwerken die uit de collectie Hofstede de Groot bij andere musea en particuliere verzamelaars belandden, zodat al met al een representatieve reconstructie gemaakt kon worden van de kunstverzameling in kwestie.

Het symposium beoogt enkele aspecten van Hofstede de Groot’s betekenis als kunsthistoricus, adviseur van particuliere verzamelaars en zijn persoonlijkheid voor het voetlicht te brengen. Ter sprake komt onder andere een recente, belangrijke archiefvondst die niet meer in de catalogus kon worden opgenomen; in St. Petersburg gevonden materiaal dat een volstrekt nieuw licht werpt op Hofstede de Groot’s contacten met de grote Russische verzamelaars van zijn tijd. Daarnaast worden de onderzoeksresultaten uit de tentoonstellingscatalogus in een bredere context geplaatst. De verschillende bijdragen worden geleverd door een vijftal sprekers. Uiteraard is er ook volop gelegenheid om de tentoonstelling te bezichtigen: drs. Luuk Pijl, gastconservator en auteur van de catalogus, zal de deelnemers aan het symposium tijdens een wandeling langs de tentoongestelde kunstwerken ter plekke tekst en uitleg geven.

Programma

10:30‚Äď11:30

Ontvangst met koffie/thee & muffins in het Onderwatercafé van het Groninger Museum

11.30

Lezingen in het Auditorium

Welkomstwoord door prof.dr. Henk van Veen (hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen) en lezing
De tentoonstelling Cornelis Hofstede de Groot in het Groninger Museum

Dr. Irina Sokolova (hoofdconservator Nederlandse Schilderkunst van de Hermitage, St. Petersburg)
New findings on Cornelis Hofstede de Groot’s relations with Russian collectors

13:00-14:00

Lunch in het Onderwatercafé

14:00

Drs. Marijn Schapelhouman (conservator Tekeningen van het Rijksprentenkabinet, Amsterdam)
De verzameling tekeningen van Cornelis Hofstede de Groot: een prachtig geschenk in het Rijksmuseum te Amsterdam

Prof.dr. Rudi Ekkart (directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag)
Cornelis Hofstede de Groot als kunsthistoricus en persoon

15:30‚Äď16:15

Pauze met koffie/thee in de Benedenhal

Drs. Luuk Pijl (kunsthistoricus en projectleider van de tentoonstelling)
Wandeling door de tentoonstelling Van Cuyp tot Rembrandt De verzameling Cornelis Hofstede de Groot met toelichting

Afsluiting van het symposium door prof.dr. Henk van Veen

Borrel in de Benedenhal tot 17:00