CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Dag van het Herkomstonderzoek: cultuurgoederen 1933-1945

Symposium: 12 April 2023

Wednesday, 12 April, is the fifth International Provenance Research Day. Around 100 institutions in Germany, France, Austria, Czech Republic, The Netherlands, Switzerland and the USA are organizing events about provenance research. On this day, the Netherlands Agency for Cultural Heritage (RCE), in cooperation with the National Archives (NA), the Netherlands Institute for Art History (RKD) and the Hoogsteder Museum Foundation, is organizing a study day with workshops for beginning provenance researchers in the museum field.

See below for more information in Dutch


Deze Dag van het Herkomstonderzoek wordt gevuld met verschillende plenaire sessies en praktische workshops van professionals uit het werkveld. Deelnemers gaan in groepjes aan de slag met een casus nadat basistechnieken omtrent herkomstonderzoek zijn behandeld. Aan de hand van kunsthistorische- en historische bronnen leren de deelnemers de herkomstgeschiedenis van een object te reconstrueren. Relevante archieven en actuele (technische) ontwikkelingen worden toegelicht met als doel u op weg te helpen bij uw taken als onderzoeker.

Vanaf 09.15 bent u van harte welkom in het Nationaal Archief in Den Haag. Het programma vindt plaats in het Nationaal Archief en het RKD en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Deelname is kosteloos, wel vragen wij u om een korte motivatie (max. 200 woorden) te geven en ook uw voorkennis te delen zodat de workshop kan worden afgestemd op niveau.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de website van het RCE. Er is ruimte voor maximaal 40 personen, maximaal 2 personen per instelling. Voor studenten wordt een beperkt aantal plekken vrijgehouden.