CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

De geschiedenis van het verzamelen

The history of collecting Symposium: 15 April 2010

Information from the RKD, 22 February 2010

Thursday 15 April 2010 the RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) and the Mauritshuis will organize a symposium in connection with the exhibition Room for art, that will be on show in the Mauritshuis from 25 March until 27 June. All contributions will be held in Dutch.


Op donderdag 15 april 2010 organiseren het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) en het Mauritshuis een symposium naar aanleiding van de tentoonstelling Kamers vol kunst, in 17de-eeuws Antwerpen, die van 25 maart tot en met 27 juni in het Mauritshuis is te zien.

Reeds in de 17de eeuw werd kunst vervaardigd door tijdgenoten geestdriftig verzameld. Maar ook in de twee daarop volgende eeuwen heerste er een bijzondere voorliefde voor het verzamelen van oude meesters. Behalve uit liefhebberij lagen aan het verzamelen en tonen van de eigen collectie ook andere redenen ten grondslag. Zo speelde sociale en politieke aspiraties eveneens een evidente rol. In een reeks lezingen zullen verschillende aspecten met betrekking tot de geschiedenis van het verzamelen in de 17de, 18de en 19de eeuw voor het voetlicht worden gebracht.

Programma

09.30: Inschrijving met koffie en thee

10.00: Welkom

10.10: Ariane van Suchtelen: Verzamelingen in het klein: Antwerpse ‘constcamers’

10.40: Ben van Beneden: Verzamelen voor een gerust gemoed. Neo-stoïcisme en verzamelcultuur in zeventiende-eeuws Antwerpen

11.10: Jaap van der Veen: Verzamelingen en verzamelaars in de Nederlanden: een vergelijking

11.40: Ingrid Vermeulen: David Teniers’ Theatrum Pictorium (1660): de uitvinding van de collectiecatalogus van schilderijen

12.10: Discussie

12.30: Lunch

14.00: Bert Timmermans: De dispositie van het milieu van de connaisseurs-collectioneurs binnen de zeventiende-eeuwse Antwerpse kunstwereld (1585-1700): een veldanalyse

14.40: Veerle De Laet: Schilderijenverzamelaars in het zeventiende-eeuwse Brussel

15.20: Madelon Simons: Binnen bij de verzamelaar?

16.00: Ruud Priem: ‘Deze schoone Verzameling van Schilderijen, zints vele jaren in Europa bekend zijnde’: Nederlandse schilderijencollecties uit de periode 1770-1850

16.30: Discussie en afsluiting

17.30: Bezoek aan de tentoonstelling in het Mauritshuis

Voor een toelichting bij de bijdragen zie de RKD-website.

Locatie

Aula van het KB-complex, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag

Deelname

De kosten voor deelname bedragen € 20 (inclusief lunch, toegang tot de tentoonstelling en een drankje in het museumcafé), te betalen op de dag zelf. U kunt zich inschrijven via activiteiten@rkd.nl o.v.v. ‘verzamelen’. In verband met de beperkte capaciteit van de aula is het raadzaam tijdig te reserveren.

Related events