CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

De Goudse cartons geconserveerd: van ontwerp tot gebrandschilderd glas

The Gouda cartoons conserved: from design to stained glass Symposium: 22 November 2011

On 22 November a symposium will take place on the conservation of the unique collection of cartoons for the stained glass windows of the St. Janschurch in Gouda. In the past seven years the cartoons have been conserved, which let to interesting new insights.

For registration, please visit the project website (registration fee 50 Euros, includes lunch and publication)


In de Sint-Janskerk in Gouda wordt een unieke verzameling 16de eeuwse ontwerptekeningen voor de gebrandschilderde glazen bewaard. Deze tekeningen, cartons genaamd, zijn op dezelfde schaal vervaardigd als de glazen en als zodanig vormen ze een set van enorme omvang. De cartons en de glazen zijn voor een groot deel gemaakt door en onder leiding van Dirck Crabeth (1510-1572).

De afgelopen zeven jaar zijn de cartons geconserveerd, hetgeen, ondermeer vanwege de afmetingen, een zeer omvangrijk project was. Het project heeft interessante nieuwe inzichten gegeven in het wordingsproces van ontwerp naar gebrandschilderd glas.

Op 22 november vindt in Gouda een symposium plaats waar wordt ingegaan op de conservering van de cartons. Ook komt het vervaardigingsproces uitvoerig aan de orde.

Het symposium wordt georganiseerd door de Sint-Janskerk en staat onder dagvoorzitterschap van dr Jan Piet Filedt Kok. Sprekers zijn onder andere dr Mario Daamen, dr Xander van Eck, drs Anne van Oosterwijk, dr Zsuzanna van Ruyven en prof. dr Ilja Veltman.

kosten:
EUR 50,- (incl. lunch en een omvangrijke publicatie (ca. 300 pag.) over de cartons, die op deze dag wordt gepresenteerd). Voor studenten bedraagt de toegang EUR 25,-
coördinatie:
Antoon Ott, Artilaw (info@artilaw.nl)
aanmelden:
online via webformulier (max. aantal deelnemers 150)

Related events