CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

De herontdekking van de Vlaamse primitieven en het ontstaan van de kunstmusea

Lecture: 8 October 2015

Information from the museum (in Dutch), 24 September 2015

De herontdekking van de Vlaamse primitieven aan het begin van de 19de eeuw is onlosmakelijk gekoppeld aan het tentoonstellen van 15de-eeuwse schilderkunst in de musea. Deze voordracht belicht de historische evolutie van de collectievorming rond de Vlaamse primitieven en gaat aansluitend in op de rol van verzamelaars en museumcuratoren. Hun motivatie en ideeën worden gesitueerd in een bredere politieke en cultuurhistorische context.

Related events