CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

De laatste panelen van Het Laatste Oordeel

The last panels of The Last Judgement Exhibition: 9 February - 29 March 2010

Following the exhibition of two other panels from the vault of the Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar, now the two last panels from the vault painting by Jacob Cornelisz. van Oostsanen, The Last Judgement, are shown in the Stedelijk Museum in Alkmaar. The panels depict the ascension of the souls to heaven.

From the museum website, 3 February 2010

In 2009 heeft u al twee enorme panelen uit het koorgewelf van de Grote Sint Laurenskerk in het Stedelijk Museum Alkmaar van dichtbij kunnen zien. Voordat alle gerestaureerde vakken definitief worden teruggeplaatst, dalen in februari de twee laatste vakken af naar het museum. Nu toch wel het hoogtepunt van het Laatste Oordeel van Jacob Corneliszoon van Oostsanen: twee panelen die de Hemelvaart van de zielen verbeelden.

De restauratoren hebben in de hal van het Stedelijk museum een klein restauratieatelier ingericht. Hier kunt u op de dinsdag, donderdag en vrijdag over hun schouder meekijken.

Jacob Cornelisz van Oostsanen werd geboren rond 1470 te Oostzaan. Hij was kunstenaar in de overgangsperiode van gotiek naar renaissance. Zijn vroege werk is voornamelijk laatmiddeleeuws van karakter, zijn latere werk (na 1524) meer renaissancistisch. Hij moet een vrij grote werkplaats gehad hebben, waarin onder andere de beroemde schilder Jan van Scorel zijn leerling was. Bij de
gewelfschilderingen in de Grote Kerk zal Cornelis Buys I meewerkend opzichter zijn geweest.

Sinds 2003 leiden de restauratoren Willem Haakma Wagenaar en Edwin van den Brink de omvangrijke restauratie van de vroeg-16e-eeuwse gewelfschilderingen in de nok van de Grote Sint Laurenskerk. Deze behoren tot de belangrijkste van Nederland, maar hebben veel te lijden gehad van lekkage, verplaatsing en herstelwerkzaamheden. De restauratie wordt uitgevoerd in opdracht van de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar.

De gewelfstukken zijn nog tot en met zondag 28 maart van dichtbij te bewonderen. De toegang tot de foyer is gratis.

Meer informatie over de restauratie kunt u vinden op http://www.gewelfschilderingalkmaar.nl

Related events