CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

De lachende Rembrandt

Rembrandt laughing Exhibition: 7 June - 29 June 2008

Rembrandt, Self-portrait laughing. Owner unidentified

Rembrandt van Rijn (1606 or 1607-1669)
Self-portrait laughing
Owner unidentified

Museum press release, 22 May 2008

In October 2007 a painting of a laughing man came to light, and there was speculation that it might be by Rembrandt. This painting will soon be on show in the Rembrandt House. It is being presented to the public, together with a small number of related works and extensive documentation, in Rembrandt’s former studio.

Although this little painting was feted as a new discovery, its existence was already known of thanks to a reproductive print dating from around 1800. The printmaker believed that it was a painting by Frans Hals, but in the early twentieth century several art historians became convinced that the print was produced after a work by Rembrandt. This view, however, went virtually unnoticed by the art world.

When the painting surfaced at an English sale in 2007, some people recognized it as an authentic Rembrandt. In the ensuing months it was subjected to an exhaustive examination by the Rembrandt Research Project in association with a British laboratory. It has now been established on a range of technical and stylistic grounds that this is an authentic early work by Rembrandt dating from around 1628.

During the early part of his career Rembrandt studied the various emotions (‘affects’) of human beings as they were expressed in the face and in the posture. The painting is an exceptional expression of this interest. A number of striking similarities between this work and Rembrandt’s early self-portrait of around 1629 in Nuremberg leaves it in no doubt that this little picture must have been painted in front of a mirror. Hence the title that has been chosen: Rembrandt Laughing.

In oktober 2007 dook een schilderij met een lachende man op waarvan vermoed werd dat het van de hand van Rembrandt was. Dit schilderij is binnenkort in het Rembrandthuis te zien. Het wordt samen met een klein aantal gerelateerde werken en met uitvoerige documentatie in Rembrandts voormalige atelier aan het publiek gepresenteerd.

Hoewel het schilderijtje gevierd werd als een nieuwe ontdekking, was het bestaan ervan al bekend dankzij een reproductieprent van rond 1800. De maker van die prent meende dat het om een schilderij van Frans Hals ging, maar in het begin van de 20ste eeuw raakten verschillende kunsthistorici ervan overtuigd dat het een schilderij van Rembrandt betrof. Dat inzicht was echter nauwelijks tot de kunstwereld doorgedrongen.

Toen het schilderij in 2007 op een Engelse veiling opdook, werd het door sommigen als een eigenhandige Rembrandt herkend. In de daarop volgende periode werd het uitvoerig door het Rembrandt Research Project in samenwerking met een Engels laboratorium onderzocht. Op verschillende technische en stilistische gronden is nu vast komen te staan dat het gaat om een eigenhandig, vroeg werk van Rembrandt uit ca. 1628.

Rembrandt bestudeerde in zijn vroege periode de verschillende gevoelens (‘affecten’) van de mens zoals die op het gezicht en in de houding tot uitdrukking komen. Dit schilderij is een bijzondere uiting van die belangstelling. Een aantal opvallend sterke overeenkomsten met Rembrandts vroege zelfportret uit c. 1629 in Neurenberg maakt het zeker dat het schilderij voor de spiegel geschilderd moet zijn. Vandaar de keuze van de titel: De lachende Rembrandt.