CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

De Ploeg: Expressionisten uit Groningen

De Ploeg [The Team]: Expressionists from Groningen Exhibition: 15 May - 15 August 2004

Museum information

In de voorlaatste zaal van het Groeningemuseum wordt aan de hand van 17 schilderijen van Jan Wiegers, Johan Dijkstra en Jan Altink een kort overzicht gegeven van de typische Groninger expressionistische schilderkunst uit de jaren 1920-27. De tentoongestelde werken illustreren duidelijk de invloed die Ernst Ludwig Kirchner op deze drie belangrijke Ploegkunstenaars gehad heeft. Thematisch wordt vooral de nadruk gelegd op het landschap dat o.a. gekenmerkt wordt door heftige kleurcontrasten en hoekige vormdeformaties. Daarnaast is er ook een vertegenwoordiging van het portret dat door de Ploegleden als een belangrijk medium gehanteerd werd om de tussen hen bestaande nauwe vriendschapsbanden tot uiting te brengen.

In het Arentshuis wordt aandacht besteed aan de fijnzinnige kleurendrukken van Hendrik Nicolaas Werkman. Deze intrigerende kunstenaar-drukker maakte – net zoals bovengenoemde schilders – deel uit van de in 1918 opgerichte Groningse kunstenaarsvereniging “De Ploeg”. Toch bleef hij gedurende heel zijn leven een “Einzelgänger”; zijn werk is immers niet alleen verwant aan het expressionisme, maar ook aan de toenmalige avant-garde (abstracte kunst, dadaïsme). Vanaf 1923 tot aan zijn dood in 1945 experimenteerde hij onophoudelijk met het materiaal van de drukker (handpers, stempel, inktrol, sjabloon) en ontwikkelde hij een nieuwe druktechniek waarmee hij zijn zogenaamde “druksels” vervaardigde. Hiermee verwierf hij een belangrijke plaats in de geschiedenis van de Nederlandse kunst uit de eerste helft van de 20ste eeuw.