CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

De receptie van de antieke oudheid in de Nederlanden 1500-1800

The reception of the antique in Dutch art and architecture 1500-1800 Symposium: 16 November 2009

Information from the NIKI website, 20 October 2009

The 18th symposium Italy and the low countries, organized by NIKI (Dutch University Institute for Art History in Florence) will deal with the spread of the antique from Italy to the Netherlands by artists, architects and scholars traveling to and from Italy.

Speakers are: Dr. P. van den Akker (VU), Dr. L. Hendrikman (Bonnefantenmuseum, Maastricht), Dr. J. de Jong (RuG), Dr. G. Kieft (UU), Dr. M. Kwakkelstein (NIKI), Dr. R. van der Laarse (UvA), Prof. Dr. K. Ottenheym (UU), Dr. T. Weststeijn (UvA)

Location: Utrecht, Museum Catharijneconvent
Date: 16 November 2009, 9:30-17:00


Vanaf het begin van de zestiende eeuw reisden kunstenaars, architecten en geleerden uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden naar Italië om de overblijfselen uit de antieke Oudheid en de laatste ontwikkelingen in de beeldende kunsten en met eigen ogen te aanschouwen. Dit symposium is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de manier waarop een aantal van hen zich door deze ervaring heeft laten inspireren en in welke mate zij daardoor een bijdrage hebben geleverd in de verbreiding van de ‘antieke manier’ in het Noorden. Duidelijk zal worden wat hun houding was ten opzichte van antieke kunst en bouwkunst, hoe de confrontatie hiermee was voorbereid, met welke bedoeling en op welke manier antieke beelden en monumenten werden gekopieerd, wat de invloed hiervan op de stijl van deze meesters is geweest en hoe Nederlandse kunst- en architectuurtheoretici hierop reageerden.

Organisatie:

Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut, Florence
Instituut Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht

Deelname

Utrecht, Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht 63, 3512 LG Utrecht

Reserveringen en informatie:

e-mail: niki.symposium@let.uu.nl
fax: 030-2536167

Programma

10:00-10:30: Ontvangst met koffie

10:30: Michael Kwakkelstein (NIKI, Florence/Universiteit Utrecht)

Inleiding: antieke kunst als bron van inspiratie voor kunstenaars uit de noordelijke en zuidelijke Nederlanden.

Moderator: Arjan de Koomen (Universiteit van Amsterdam)

11:00 Paul van den Akker (Vrije Universiteit, Amsterdam)

Pronken met klassieke kurassen: een edel visitekaartje in de Noordelijke kunst rond 1500.

11:30 Marissa Bass (Harvard University)
Jan Gossaert and the Antiquity of Zeeland

12:00 Jan de Jong (Rijksuniversiteit Groningen)

Aernout van Buchel bezoekt Rome (1587): de Engelenburcht en het Capitool.

Lunch

14:00 Lars Hendrikman (Bonnefantenmuseum, Maastricht)

Een kunsthistorisch geval van gespleten persoonlijkheid: Bernard van Orley
en Barend van Brussel.

14:30 Rob van der Laarse (Universiteit van Amsterdam)
De ontdekking van de oudheid. Culturele reproductie in de Nederlandse adelsrenaissance.

15:00 Koen Ottenheym (Universiteit Utrecht)
Jacob van Campen’s interpretatie van antieke bouwtypen.

15:30 Thijs Weststeijn (Universiteit van Amsterdam)
De Republiek als “nieuw Grieken[land]”: de Oudheid in de Nederlandse kunsttheorie.

16:00 Ghislain Kieft (Universiteit Utrecht)

Een Romeinse sarcofaag door Francois Duquesnoy onder een Leids raam
van Gerrit Dou

16:30 Discussie en afsluiting

17:00 Receptie

18:00 Einde