CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

De schoonheid van het lijden: Sint Sebastiaan tussen heden en verleden

The beauty of suffering: Saint Sebastian between present and past Exhibition: 31 October 2013 - 2 March 2014

Museum M combines a work from it’s own collection by Josse Van der Baren (ca. 1560-ca. 1604) showing the martyrdom of Saint Sebastian, with drawings of the same theme by Philippe Vandenberg (1952-2009).


From the museum website, 27 October 2013

Binnen het programmatiebeleid van M is een specifieke programmalijn voorbehouden voor zogenaamde Collectie+ – projecten. Collectie+ geeft de diverse en omvangrijke M-collectie en de opstelling ervan een voortdurende toevoer van zuurstof en vernieuwing. Dit geeft de vrijheid om wissels door te voeren om zo het statische karakter van een permanente opstelling te doorbreken. Het Tekeningen- en prentenkabinet is hiervan een mooi voorbeeld. Sinds de opening van het vernieuwde M in 2009 volgen kleine tentoonstellingen waarin de papieren collectie centraal staat, elkaar in deze ruimte op. Verder worden er ook dossiertentoonstellingen georganiseerd, waarbij M één kunstwerk uit de collectie belicht nadat medewerkers er een diepgaand onderzoek naar hebben verricht. Een andere mogelijkheid van Collectie+ is een ingreep in de collectie door derden (curatoren of kunstenaars) of het combineren van historische en actuele kunst om zo tot een frisse dynamiek en een (voor sommigen misschien onverwachte) synergie tussen oud en nieuw te komen.

De tentoonstelling ‘De schoonheid van het lijden: Sint-Sebastiaan tussen heden en verleden’ draagt al deze kenmerken in zich: we zien in het Tekeningenkabinet van M een combinatie van een 16de-eeuws altaarstuk van Josse Van der Baren (ca. 1560-ca. 1604) uit de eigen collectie met een reeks tekeningen van Philippe Vandenberg (1952-2009), in samenwerking met de Estate Vandenberg. Beide kunstenaars verbeeldden vierhonderd jaar na elkaar de ‘Marteling van Sint-Sebastiaan’ op een op het eerste zicht radicaal verschillende wijze. In de begeleidende publicatie Reflecties 17 brengt curator Katharina Van Cauteren de gemene delers aan het licht en wijst ook op belangrijke verschillen tussen de behandeling van het onderwerp in de 16de en de 20ste eeuw. Ze gaat in het essay dieper in op de iconografie van Sint-Sebastiaan en brengt zo de verschillende betekenislagen aan de oppervlakte die zowel bij Van der Baren als bij Vandenberg aanwezig zijn.

De combinatie van oude en hedendaagse kunst in de tentoonstelling ‘De schoonheid van het lijden’ is exemplarisch voor de wijze waarop M haar collectie benadert als levende materie, als bron voor nieuw onderzoek en vernieuwende inzichten.