CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

De Sint Elisabethsvloed: de eeuwige strijd tegen het water

The St. Elizabeth's Day flood: the eternal struggle against the water Exhibition: 14 October 2006 - 28 May 2007

Master of Rhenen, ca. 1500, St. Elizabeth's Day Flood, 1421

Master of Rhenen, ca. 1500
St. Elizabeth’s Day Flood, 1421
Amsterdam, Rijksmuseum

Organizers

Dordrecht Municipal Archive
Dordrecht, Bureau Monumentenzorg en Archeologie
Het Waterschap Hollandse Delta
Urban Flood Management
de Kunstkerk
Dordrechts Museum

From the museum website

In 1421, in de nacht vóór 19 november, de naamdag van de heilige Elisabeth van Hongarije, trof een stormvloed de Hollandse kust. De dijken braken. Catastrofaal was de overstroming van het waterschap de Groote Waard in het zuidelijk gedeelte van Holland. Volgens overlevering werden 72 dorpen getroffen, waarvan er 23 definitief door het water werden verzwolgen. Door deze grote watersnood bij Dordrecht – de St. Elisabethsvloed – werd de huidige Biesbosch gevormd.

Eenmalig zal het Rijksmuseum in Amsterdam de beroemde, meer dan 500 jaar oude panelen uitlenen waarop de St. Elisabethsvloed is uitgebeeld. De voorstelling is een uniek historisch document. Ze is een van de eerste uitbeeldingen van een eigentijdse gebeurtenis in de Hollandse schilderkunst. De panelen met de vloed en scènes uit het leven van Elisabeth van Hongarije hebben onderdeel uitgemaakt van een groot altaarstuk uit ca. 1490/95, dat tot 1572 in de Grote Kerk van Dordrecht was geplaatst. Na lange tijd keren de panelen nu terug naar de stad waarvoor ze zijn gemaakt.

In de tentoonstelling zullen de panelen uit het Rijksmuseum centraal staan en aangevuld worden met 16de-eeuwse schilderkunst uit (de Grote Kerk van) Dordrecht en bruiklenen van verschillende musea. Met bodemvondsten, prenten, archiefstukken en plattegronden zal worden ingegaan op de historische context en de geografische gevolgen van de ramp.

Naast de historische context zal vooral aandacht worden besteed aan de mythevorming rond de vloed. Uit archeologisch onderzoek zijn nieuwe inzichten naar voren gekomen.

Niet alleen het verleden, maar ook de actualiteit en de toekomst worden belicht. Het Waterschap Hollandse Delta houdt zich intensief bezig met dijkonderhoud en goed waterbeheer. Omvangrijke projecten als ‘Ruimte voor de rivieren’ en ‘Urban Flood Management’ anticiperen op de toekomst met een veranderend klimaat en een stijging van de zeespiegel.”