CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

De uitgave van ornamentprenten voor juwelen in de Zuidelijke Nederlanden in de 18de eeuw

Lecture: 1 December 2019

In 2018 kocht DIVA een 18de-eeuws prentenalbum met zeldzame ontwerpen van juwelier L. Vander Cruycen aan. In de Zuiderlijke Nederlanden zijn er geen vergelijkbare tekeningen voor 18de-eeuwse juwelen bekend, wat deze reeks ontwerpen uiterst zeldzaam maakt. Benieuwd naar het gerestaureerde album en het onderzoek?

Cleaning the Vander Cruycen-album with gum powder
Photo: DIVA, Antwerp/ Cordovano©

Dr. Wim Nys, hoofd collectie en onderzoek DIVA, geeft tijdens een lezing inzicht in de ontwikkeling van de juweelkunst in de Zuidelijke Nederlanden in de 18de eeuw. In de lezing wordt met de reeksen van de vermeende Genuees Joannes Baptista Grondoni, de edelsmidsgezel Noë Pauwels en juwelier Vander Cruycen als leidraad zowel de editie en de rol van de ornamentprenten als de ontwikkeling van de juweelkunst in de Zuidelijke Nederlanden in de 18de eeuw toegelicht. 

For tickets and information see www.divaantwerp.be