CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

De vier jaargetijden

The four seasons Exhibition: 10 May - 3 August 2003

Co-organizer

Noordbrabants Museum, Den Bosch.

From the exhibition website

Aardbeien in de winter, schaatsen in de zomer. De moderne Westerse mens met al zijn technische kennis is zich nauwelijks meer bewust van de mate waarin zijn voorouders afhankelijk waren van de natuur. Om te overleven moest de mens zich aanpassen aan het ritme van de tijd en de seizoenen. Dat betekende dat er moest worden gezaaid in de lente en geoogst in de zomer, dat er werd geslacht in november en dat er kon worden gerust in de winter. Zo werd het ritme van de natuur ook het ritme van een mensenleven.

De tentoonstelling De Vier Jaargetijden biedt een overzicht van de verbeelding van de tijd en de seizoenen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden van 1500-1750. Dat gebeurt aan de hand van religieuze getijdenboeken, schilderijen, tekeningen, prenten en almanakken, alsmede van voorwerpen uit de toegepaste kunsten, zoals zilver, textiel en beeldhouwwerken. De Vier Jaargetijden is een gezamenlijk project van het Noordbrabants Museum in ‘s- Hertogenbosch en het Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens in Leuven.

Catalogue

Yvette Catharina Jacoba Bruijnen and Paul Huys Janssen, De vier jaargetijden in de kunst van de Nederlanden 1500-1750, Zwolle (Waanders), ‘s-Hertogenbosch (Noordbrabants Museum) and Leuven (Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens) 2002.
ISBN 90-400-9643-0 (hardbound).

ISBN 90-400-9642-2 (paperbound).

Other venue

Noordbrabants Museum, ‘s-Hertogenbosch (21 December 2002-21 April 2003).