CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Duivenvoorde en Oranje

Duivenvoorde and the House of Orange Exhibition: 6 April - 19 October 2013

From the museum website, 12 March 2013

The noble families that inhabited Duivenvoorde Castle throughout the ages – The Van Wassenaer, Steengracht and Schimmelpenninck van der Oye families – have always been closely connected with the House of Orange-Nassau. They either fought at the side of William of Orange, held high offices in the Dutch republic or served as the king’s chamberlain or the queen’s lady-in-waiting.

This has left significant traces in Duivenvoorde’s collection. Portraits with Orange-symbolism, royal wedding gifts, exquisite court dresses,Orange-themed china, archival documents and photographs of encounters with the Royal family all testify of century-old ties.


De bewoners van het kasteel – de adellijke families Van Wassenaer, Steengracht en Schimmelpenninck van der Oye – zijn altijd nauw verbonden geweest met het Huis van Oranje-Nassau. Ze vochten aan de zijde van Willem van Oranje, vervulden hoge ambten in de jonge Republiek of waren kamerheer of hofdame van koning of koningin. Dat laat sporen na. Van Oranjesymboliek op portretten tot koninklijke huwelijksgeschenken. Van mooie hofjaponnen tot Oranjeporselein. Van archiefstukken tot foto’s van ontmoetingen met de koninklijke familie. Tastbare herinneringen aan een eeuwenoude band. Niet eerder getoonde objecten uit de collectie van Duivenvoorde zullen op deze tentoonstelling te zien zijn.