CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Dutch boys op Schiphol

Dutch boys at Schiphol Exhibition: 3 July - 3 December 2012

From the museum press release, 28 June 2012

Van peuter tot puber, van engel tot bengel: Hollandse jongens uit de collectie van het Rijksmuseum hangen deze zomer broederlijk bijeen op Schiphol. De schilderijen en miniatuur beeldhouwwerken geven een beeld van hoe jongens werden vereeuwigd in de 17de, 18de en 19de eeuw. Na Dutch Flowers presenteert het Rijksmuseum vanaf 3 juli in zijn dependance op Schiphol veertien Dutch Boys.

De trots op onze (klein)kinderen is van alle tijden. Zoals wij tegenwoordig foto’s maken, lieten ook onze voorouders hun kroost portretteren. Maar vergeleken met onze speelse kiekjes maken de 17de-eeuwse portretten een sobere indruk. De jongens, deftig gekleed en met een ernstige blik, lijken kleine volwassenen in de portretten van Ludolf Bakhuysen of Adriaen van Ostade. De verantwoordelijkheid om de familienaam hoog te houden rust immers op hun schouders. Hoewel er in de 18de eeuw meer aandacht ontstaat voor de typische eigenschappen van het kind, staat in de portretten uit die tijd de deugdzaamheid van de jongens centraal, zoals Dionys van Nijmegen laat zien als hij zijn kleinzoon schildert. Het Verlichtingsideaal van het beheerste en gewetensvolle kind maakt in de tweede helft van de 19de eeuw plaats voor een romantisch kindbeeld met dromerige jongetjes van onder andere Jacob Maris en August Allebé. Veel verandert met de eeuwen, maar niet alles: kwajongensstreken – zoals bij Quiringh Gerritsz van Brekelenkam – zijn van alle tijden!