CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Een 600 jaar oud kostbaar getijdenboek: Gebroeders van Limburg?

Symposium: 29 August 2016

A previously unknown book of hours from the fifteenth century appeared three years ago in Belgium. The manuscript is illuminated with thirty drawings that show a strong resemblance to the work of the Limbourg Brothers. The book of hours might possibly be a gift of Jean de Berry, a Maecenas to the Limbourg Brothers, to Louis of Orléans and Valentina Visconti.

The manuscript will be on view at Museum Het Valkhof in Nijmegen on 27 and 28 August 2016. The following day (29 August) an expert meeting is organized to discuss the book of hours. See for more information the text below (in Dutch).

From the website of Museum Het Valkhof (in Dutch), 15 August 2016

Drie jaar geleden dook in België een onbekend 15e-eeuws getijdenboek op. Het manuscript is verlucht met 30 tekeningen, die sterke gelijkenissen vertonen met werk van de Nijmeegse Gebroeders van Limburg. Het getijdenboek is mogelijk een geschenk van hun mecenas Jean de Berry aan Lodewijk van Orleans en Valentina Visconti.

Professor Eberhard König, autoriteit op het gebied van middeleeuwse manuscripten, schreef het getijdenboek begin 2016 toe aan de Gebroeders van Limburg. Niet alle experts delen echter zijn mening.

Het is de Stichting Gebroeders van Limburg en Museum Het Valkhof een groot genoegen u te mogen uitnodigen voor een expert meeting op maandag 29 augustus in Museum Het Valkhof. Voor- en tegenstanders zullen hier hun visie toelichten en met het publiek in debat gaan.

Tijdens het symposium worden lezingen gegeven door professor Eberhard König, hoogleraar Freie Universität Berlin en Rob Dückers, assistant director Emerson College en docent kunstgeschiedenis. Till-Holger Borchert, directeur Musea Brugge is als moderator aanwezig. Christine Seidel, kunsthistoricus Staatlichen Museen zu Berlin, dr. Victor Schmidt, Universitair hoofddocent kunstgeschiedenis Universiteit van Utrecht en prof. dr. Johan Oosterman, hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde Radboud Universiteit, gaan met König in discussie over zijn bevindingen.

Programma 29 augustus

10.00-10.30 Ontvangst met koffie
10.30-12.00 Introductielezingen door Eberhard König en Rob Dückers
12.00-13.00 Lunch in Museumcafé
13.00-15.30 Discussieprogramma met presentaties door Christine Seidel, Victor Schmidt en Johan Oosterman
15.30-16.30 Afsluitende borrel

Kosten & aanmelding

De kosten voor deze expert meeting bedragen 35 euro, inclusief koffie, thee, lunch en borrel. Studenten betalen 25 euro. Aanmelden kan door uiterlijk tot 18 augustus een e-mail te sturen naar publiekszaken@museumhetvalkhof.nl.

Tentoonstelling

Het bijzondere manuscript wordt op 27 en 28 augustus in het kader van het Gebroeders van Limburgfestival tentoongesteld in Museum Het Valkhof. Dagelijks te bezoeken tussen 11.00-17.00 uur. Informatie over de tentoonstelling en de activiteiten tijdens het weekend kunt u vinden op gebroedersvanlimburg.nl en museumhetvalkhof.nl