CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Een barokschilder in Brugge: Jacob Van Oost

A Baroque painter in Bruges: Jacob Van Oost Exhibition: 20 September - 14 December 2003

Curators

Eva Tahon and Benoît Kervyn (Sint Salvatorkathedraal).

Information

Recent research has revealed that the artist was born not in 1601 but 1603, providing the occasion for a 400th-anniversary exhibition.

Jacob van Oost the Elder (1603-1671) was the father of Jacob van Oost the Younger (1637-1713). He spent five years in Rome, where he studied under Annibale Carracci. In 1629 he was registered in the Bruges painters’ guild. His subjects include genre paintings, interiors with figures (musical companies, etc.) and portraits. (Source: Swillens, Prisma schilderslexicon.)

Museum press release

Over Jacob van Oost de oude zijn weinig concrete gegevens bekend. Wanneer precies hij geboren en gestorven is, kon tot op vandaag niet achterhaald worden. Zijn doop vond plaats op 1 juli 1603 en hij is gestorven voor 4 maart 1671. Hij is opgegroeid in Brugge, werd opgeleid als schilder, maar wie zijn meester was, weten we niet. Bovendien blijkt hij ettelijke jaren verdwenen, net nadat hij officieel in het Sint-Lucasgilde was opgenomen als volleerd meester. Naar alle waarschijnlijkheid verbleef Jacob Van Oost tussen 1621 en 1628 in Italië.

Vanaf het ogenblik dat Jacob Van Oost terug in Brugge opduikt, wordt hij aanzien als een belangrijk meester in het Sint-Lucasgilde. Zijn mandaten als bestuurslid volgen elkaar op. Vanaf 1651 wordt hij officieel stadsschilder van Brugge en dat blijft hij tot zijn dood in 1671.

Van Oosts opdrachtgevers waren voornamelijk religieuze instellingen en het stadsbestuur. Negen werken uit de collecties van de Stad Brugge en één schilderij, bewaard in een Brugs klooster, hangen samen in één zaal van het Groeningemuseum. Van Oost schilderde zowel religieuze als allegorische en genretaferelen. Daarnaast was hij een vaak gevraagde portrettist van de Brugse burgerij. De selectie die in het Groeningemuseum te zien is, verraadt de Italiaanse invloeden in Van Oosts werk, maar toont evenzeer echo’s van de Antwerpse barok, met Rubens en Van Dyck als grote voorbeelden.

De Sint-Salvatorskathedraal bezit een dertiental schilderijen van Jacob Van Oost. Ze zijn verspreid over de gehele kerk en kunnen “in situ” worden bekeken. Een documentair gedeelte moet de bezoeker wegwijs maken in de historiek en achtergrond van deze schilderijen. Verschillende van deze schilderijen kwamen namelijk pas na de Franse Revolutie in de kathedraal terecht.

Dankzij de tentoonstelling Jacob Van Oost de Oude: een Barokschilder in Brugge maakt de bezoeker kennis met een minder bekend aspect van het Brugse patrimonium. Jacob Van Oost is dankzij zijn grote productie prominent aanwezig in tal van Brugse kerken en kloosters. De barok heeft wel degelijk in Brugge aanhangers en opdrachtgevers gekend. De werken in het Groeningemuseum en de Sint-Salvatorskathedraal geven een beknopt overzicht van zijn schildersloopbaan.