CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Een zaal uit loutere liefde: Amalia ’s ambities in de Oranjezaal van Huis ten Bosch

A room of pure love: Amalia's ambitions in the Oranjezaal in Huis ten Bosch Symposium: 16 October 2013

From the website of the Onderzoekschool Kunstgeschiedenis, 26 September 2013

De Oranjezaal in het Koninklijk Paleis Huis ten Bosch is een van de best bewaarde creaties uit de Gouden Eeuw. De tientallen schilderijen op doek en de beschilderde houten architectuuronderdelen in de zaal vormen een uniek ensemble. Het project werd tussen 1648 en 1652 in opdracht van Amelia
van Solms (1602-1675) uitgevoerd ter nagedachtenis aan haar overleden echtgenoot, stadhouder Frederik Hendrik (1584-1647).

De afgelopen jaren is er veel nieuw en veelzijdig onderzoek naar de Oranje
zaal verricht. Daaruit is onder meer naar voren gekomen dat de invloed van A
malia van Solms op de schepping van de zaal veel groter was dan tot op heden is beschreven. Zij had een bepalende rol bij het ontwerp en demonstreerde er haar politieke en dynastieke ambities voor haar nageslacht middels de iconografie en
met een vindingrijk lichtplan, dat van de zaal een groots trompe l’oeil maakt.

Dit symposium wil Amalia’s artistieke en politieke ambities nadrukkelijk over het voetlicht brengen. Aanleiding is de presentatie van het boek De Oranjezaal in Huis ten Bosch. Een zaal uit loutere liefde van Margriet van
Eikema Hommes en Elmer Kolfin (Zwolle, Uitgeverij Waanders & De Kunst
, 2013)

13.00 Anita Jansen, Frederik Hendrik en Amalia: een Delftse context

13.15 Ineke Goudswaard, Amalia in de portretkunst van de Gouden Eeuw

13.40 Elmer Kolfin, De troost van kunst: de Oranjezaal als vervulling van Amalia’s weduwetaak

14.05 Lidwien Speleers, Jordaens, Amalia en De triomf van Frederik Hendrik

14.30 vragen en discussie

14.45 Pauze

15.15 Margriet van Eikema Hommes, Een triomfstoet belicht. De Oranjezaal als betekenisvol trompe l’oeil

15.45 Katharina Bechler, Oranienbaum, Oranienburg, Oranienstein: Amalia’s
daughters and the Oranjezaal

16.15 Rudi Ekkart, Onderzoek naar de Oranjezaal: geschiedenis en opbrengst

16.40 vragen en discussie

16.55 boekaanbieding aan Cees ’t Veen, directeur Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

17.05 borrel

18.00 sluiting