CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Eenheid en tweespalt: architectonische relaties tussen de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden, 1530-1700

Unity and discontinuity in the architecture of the Low Countries, 1530-1700 Symposium: 23 November - 25 November 2000

Organizer

Krista De Jonge

Speakers

Uwe Albrecht, Koen Ottenheym, Krista De Jonge, Hans Van Miegroet, Annemie De Vos, Joris Snaet, Piet Lombaerde, Albert Postma, Gabri van Tussenbroek, Charles van den Heuvel, Tine Meganck, Bert Timmermans, Antien Knaap, Maarten Delbeke, Pieter Vlaardingerbroek, Thomas DaCosta Kaufmann*.

Information and program

Organisatoren:
Katholieke Universiteit Leuven,
Universiteit Utrecht, Onderzoekschool Kunstgeschiedenis Nederland, Nationaal Centrum voor de Plastische Kunsten van de 16de en 17de eeuw (Rubenianum) Antwerpen, Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap “Vlaamse Renaissance- en Barokkunst”.
Tevens met financiële steun van het Vlaams-Nederlands Comité
(FWO-Vlaanderen en NWO-Nederland)

“Unity and Discontinuity in the Architecture of the Low Countries 1530-1700”

This symposium is the result of a four-year research project started in 1997 with funding by the Vlaams-Nederlands Comité. It focuses on change and continuity within the architecture of the Northern and the Southern Low Countries from 1530 to 1700, and aims both to look at the interaction between the North and the South in this period and to compare their respective attitudes towards Antiquity and the Italian Renaissance.

The existing historiography significantly fails to address this issue, preferring instead to look at both regions separately, stressing the difference between the classicist architecture of the North and the baroque tendencies of the South during the 17th century. Contrary to prevailing tendencies, however, it now seems possible to establish a common history of architecture for both parts of the Low Countries during the aforementioned period. For a long time after the political separation, i.e. at least during the first decades of the 17th century, both still shared the same cultural identity, which also reflected itself in the field of architecture. The new-fangled Renaissance architecture, which had been first introduced in court circles during the 2nd quarter of the 16th century, constituted the common heritage on which they built after the separation: stylistic differences hide, in fact, analogous tendencies, e.g. an interest in Vitruvian theory and centrally planned churches, as well as a common surviving tradition, e.g. the organization of the building trade. This project means to reassess the position of the architecture of the Low Countries within a European context and foresees an new contribution to the international debate on the reception of Antiquity north of the Alps.

Donderdag 23 november 2000

13.30u Ontvangst, inschrijving (Auditorum, Arenbergkasteel)
Voorzitter: Prof. Dr. Uwe Albrecht (U. Kiel).
14.00u Koen Ottenheym (U. Utrecht), “Eenheid en Tweespalt. Inleiding op de probleemstelling”
15.00u Krista De Jonge (K.U. Leuven), “Italië als baken. Kanttekeningen bij twee stijltermen: ‘Renaissance’ en ‘Barok'”
16.00u Koffiepauze (Geel Salon)
16.30u Hans Van Miegroet (Duke U.), “Appropriating and Transforming the Antique, or is it Modern ?”
17.30u Annemie De Vos (K.U. Leuven), “Het hof in Brussel en het hof in Den Haag als centra van uitstraling 1590-1630: architecten aan het hof en hun opdrachtgevers” (referent: Prof. Dr. Luc Duerloo, EHSAL Brussel)
18.15u Joris Snaet (K.U. Leuven), “Kerkelijke bouwprojecten in de 17de eeuw. Traditionele (‘gotiserende’) en vernieuwende ruimteconcepten (centraalbouw) in Noord en Zuid vergeleken” (referent: Dr. habil. Christoph Jobst, U. Zürich

Vrijdag 24 november 2000

Voorzitter: Prof. Dr. Piet Lombaerde
(Hoger Architectuurinstituut Henry van de Velde Antwerpen)
9.30u Albert Postma (U.Utrecht), “Stedelijk prestige. De organisatie, ontwerp- en bouwpraktijk van de stadsbouwbedrijven en de openbare architectuur in Antwerpen en Amsterdam (1540-1620)” (referent: Dr. Frans Baudouin, Rubenianum Antwerpen)
10.15u Gabri van Tussenbroek (U. Utrecht), “Materiaalhandel tussen Noord en Zuid: de positie van aannemers en steenhouwers in het netwerk van bouwopdrachten, aan de hand van de in Maastricht, Namen, Dordrecht en Amsterdam gevestigde familie Van Neurenberg” (referent: Dr. Dirk-Jan de Vries, Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist)
11.00u Koffiepauze (Geel Salon)
11.30u Dr. Charles van den Heuvel (Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nederland), “Van zuilen en heipalen. De grondvesten van de Nederlandse architectuurtheorie van het midden van de 16de tot het midden van de 18de eeuw”
12.15u Tine Meganck (Princeton U.), “Antiquarians in the Low Countries: Abraham Ortelius and his circle”
13.00u Broodjeslunch (Salons)
14.30u Bert Timmermans (K.U. Leuven), “Het patronage en de publieke ruimte. Antwerpen 1585-1650”
14.50u Antien Knaap (New York U., Institute of Fine Arts), “The Jesuit church in Antwerp as a Counter Reformation Monument”
15.10u Maarten Delbeke (U. Gent), “Een pelgrim over Scherpenheuvel. Fabio Chigi (Alexander VII) in de tweede editie van zijn Philomathi Musae Iuveniles (Antwerpen, 1654)”
15.30u Pieter Vlaardingerbroek (U. Utrecht), “Het stadhuis van Amsterdam: interactie tussen Noord en Zuid”
16.00u Thomas DaCosta Kaufmann (Princeton U.), “Acculturation, transculturation, cultural difference and diffusion ? Assessing the Assimilation of the Renaissance”
16.45u Slotdiscussie met conclusies voorgesteld door U. Albrecht en P. Lombaerde
17.30u Afsluitende receptie (Salons)