CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

El Siglo de Oro Holandés en Dordrecht

The Dutch Golden Age in Dordrecht Exhibition: 16 July - 20 October 2003

Museum information

Highpoints from the Dordrechts Museum on tour in Latin America.

From the website of the Dordrechts Museum

Op 16 juli gaat de succesvolle tentoonstelling over de Gouden Eeuw El Siglo de Oro Holandés en Dordrecht open in het
Museo Nacional de San Carlos (Mexico Stad). De expositie van het Dordrechts Museum en het Stadsarchief Dordrecht trok in Chili naar aanleiding van het staatsbezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix in twee maanden tijd ruim 75.000 bezoekers.

De Nederlandse ambassadeur in Mexico, de heer R.A. Vornis, verricht de opening. In de loop van 2003 zal de tentoonstelling in het Dordrechts Museum te zien zijn.

Museo Nacional de San Carlos

Het Museo Nacional heeft een belangrijke verzameling Europese en Latijns Amerikaanse schilderkunst van de 15de tot en met de 19de eeuw. De collectie telt ook enkele werken van Nederlandse schilders waaronder van Frans Hals. Het is voor het eerst dat er een grote tentoonstelling met Hollandse schilderkunst en gravures uit de 17de eeuw in Mexico te bezichtigen is.

De Hollandse schilderkunst van de ‘Gouden’ 17de eeuw geniet internationaal een grote bekendheid. Ook in Dordrecht kwam de schilderkunst in de 17de eeuw tot grote bloei. De tentoonstelling omvat ca 45 schilderijen uit de verzameling van het Dordrechts Museum en evenzoveel tekeningen, prenten en kaarten van het Stadsarchief. De werken geven samen een goed beeld van het belang van Dordrecht als culturele en historische stad.

Topstukken uit het Dordrecht Museum

De keuze uit het Dordrechts Museum omvat een groot aantal topstukken van schilders als Aelbert Cuyp, Ferdinand Bol en Nicolaes Maes, maar ook de unieke marmeren buste van Johan de Witt door de beeldhouwer Artus Quellinus. Dordrecht als historische stad bracht een groot aantal belangrijke meesters voort. De familie Cuyp is ruim vertegenwoordigd in de selectie. Zo zijn er schitterende portretten van de hand van vader Jacob (Portret van Michiel Pompe van Slingelandt, 1649), nestor van de Dordtse schilderkunst en topstukken van zoon Aelbert, één van de beroemdste landschapsschilders van de Gouden Eeuw (Rustende ruiters in een landschap,1650). Voor deze tentoonstelling zijn speciaal enkele schilderijen van Benjamin Cuyp toegevoegd. Deze waren tot voor kort te zien op een tentoonstelling in Wenen.

Stillevens vormen een bijzonder onderdeel van de Dordtse collectie, zoals het Trompe-l’oeil stilleven van Samuel van Hoogstraten. Met uitzondering van Amsterdam, was er geen stad in Nederland die zo enthousiast reageerde op het werk van Rembrandt als Dordrecht. Het aantal belangrijke Rembrandtleerlingen in Dordrecht is opzienbarend: Ferdinand Bol, Nicolaes Maes, Samuel van Hoogstraten en Arent de Gelder. Zij zijn allen met topstukken vertegenwoordigd op de tentoonstelling.

Rijke selectie uit het Stadsarchief

Het Stadsarchief Dordrecht geeft met tekeningen en prenten een beeld van Holland en Dordrecht in de 17de eeuw. Zeven thema’s illustreren de bewogen geschiedenis van Holland en de cruciale rol van Dordrecht daarin: de ligging van Dordrecht, omsloten en bedreigd door water, 17de-eeuwse helden, vervoer over water, de topografie van Dordrecht, historische gebeurtenissen, het gruwelijke levenseinde van de gebroeders De Witt in Den Haag en
enkele allegorische prenten.

Dordrecht speelde in de 16de en 17de eeuw een cruciale rol in de geschiedenis van de Republiek. In 1572 bood de stad, ten tijde van de Spaanse overheersing, onderdak aan de Eerste Vrije Statenvergadering. In de 17de eeuw heeft de stad niet alleen belangrijke historische figuren voortgebracht, zoals de gebroeders De Witt, maar ook werd hier in 1618/19 de Nationale Synode gehouden, een vergadering van kerkelijke leiders en politici. Protestanten uit heel Europa beslechtten hier hun godsdienstige en politieke twisten. Tevens is hier besloten om de bijbel te vertalen in het Nederlands; een belangrijke impuls voor onze nationale taal.

Dordtse delegatie in Mexico

Een delegatie uit Dordrecht woont de opening van de tentoonstelling bij. Aanwezig zijn de heer A.T. Kamsteeg, wethouder, de heer C. Jeurgens, directeur Stadsarchief Dordrecht en de heer P.J. Schoon, directeur van het Dordrechts Museum. Daarnaast spreken mevrouw R. Velásquez, Directrice van het Museo Nacional de San Carlos en de heer C. Jeurgens. Verder zijn aanwezig de heer S. Juárez, Algemeen Directeur INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes), de heer J. Nualart, Algemeen Directeur Internationale Zaken Conacultar en een lid van het Patronato del Museo Nacional de San Carlos.

Catalogue

Celeste Brusati and Sander Paarlberg, El Siglo de Oro Holandés en Dordrecht: obras maestras de la colección del Museo y del Archivo Municipal de Dordrecht, México D.F. (Embajada del Reino de los Paises Bajos) 2003.

Other venue

Santiago de Chile, Chile, Museo Nacional de Bellas Artes (20 March 2003- 20 May 2003).