CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Emblematica et iconographia: themes in painting and literature of the Low Countries from the 16th to the 18th century

Exhibition: 6 December - 9 December 2000

From the website of Neder-L, 2 March 2009

Het Museum of Art van Olomouc is in het bezit van een van de belangrijkste Tsjechische collecties Nederlandse en Vlaamse schilderijen, merendeels afkomstig uit de verzameling van het Aartsbisdom Olomouc. Deze collectie zal op 7 december 2000 voor het eerst in een overzichtstentoonstelling aan het publiek worden getoond. Ter gelegenheid van de opening van deze tentoonstelling organiseert de Faculteit Geesteswetenschappen van de Palacky Universiteit in samenwerking met het Museum of Art van 7 t/m 9 december 2000 een driedaags colloquium.

Tijdens het colloquium zullen specialisten, w.o. dr. Rudolf Ekkart (RB Kunsthistorische Documentatie), prof. dr. Jonathan Israel (University College London), doc. dr. Lubomir Konecny (Tsjechische Academie van Wetenschappen), prof. dr. Karel Porteman (Kath. Univ. Leuven), prof. dr. Riet Schenkeveld-van der Dussen (Univ. Utrecht) en dr. Hana Seifertova (National Gallery Praag) de thematiek van literatuur en theater van de Lage Landen in de Gouden Eeuw en de Pruikentijd confronteren met die van de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst uit dezelfde periode.

Het colloquium zal plaatsvinden bij het Museum of Art en bij de Faculteit Geesteswetenschappen van de Palacky Universiteit in een historisch interessant deel van de stad Olomouc. De voertalen van het colloquium zijn het Engels (primair), daarnaast het Nederlands en het Tsjechisch. De congreskosten bedragen CZK 2.000,- (NLG 125,- of BEF 2.250,-). In dit bedrag zijn het congresboek, de toegang tot de tentoonstelling, de lunches en recepties inbegrepen. Tijdens het colloquium zullen er rondleidingen, excursies, concerten en andere nevenactiviteiten worden georganiseerd die verband houden met de thematiek van de tentoonstelling. Nadere informatie wordt verstrekt door:

* Museum of Art (Gabriela Elbelova, MA), Denisova 47, 771 11 Olomouc
tel. +420-(0)68-522.84.70; fax: +420-(0)68-522.31.66; e-mail: elbelova@olmuart.cz

* Palacky Universiteit, Vakgroep neerlandistiek (Drs. Wilken Engelbrecht), Krizkovskeho 10, 771 80 Olomouc
tel. +420-(0)68-563.32.06; fax: +420-(0)68-522.91.62; e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

* Palacky Universiteit, Vakgroep kunstgeschiedenis (Doc. dr. Ladislav Daniel, Ph.D.), Wurmova 13, 771 00 Olomouc
tel. +420-(0)2-20.51.46.34.7; fax: +420-(0)2-20.51.31.80; e-mail: ng-ssu@ng-ssu.cz