CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Gedrukte stad

Printing in Mechelen, 1580-1800 Exhibition: 16 October 2010 - 16 January 2011

from the museum website

De uitvinding van de boekdrukkunst in de late middeleeuwen veroorzaakte aanvankelijk flink wat opschudding. Na eeuwenlang overschrijven met de hand leek het snelle drukproces van een boek wel op magie… of ‘Zwarte Kunst’.

Een van de vroegste drukwerken voor Mechelen (collectie Stadsarchief Mechelen).Ook in Mechelen werden in de zestiende eeuw drukpersen in gebruik genomen. Het gedrukte boek zou de stad sindsdien nooit meer loslaten. Overheid en kerk maakten gretig gebruik van dit nieuwe medium. Met wetteksten en catechismussen trachtten ze het leven van de burgers te controleren. Maar er ontstond ook een markt voor feestelijke, spottende en kritische geschriften. Hoe paste deze wereld van inkt, papier en boekband nu in het leven van het zeventiende- en achttiende-eeuwse Mechelen? Hoe bracht men het gedrukte woord aan de man? Wie verzamelde drukwerk en wat gebeurde ermee?

‘Gedrukte stad’ geeft daarop een antwoord en verkent de rol van het gedrukte woord in Mechelen tijdens het ancien régime.

De tentoonstelling ‘Gedrukte stad’ is de bekroning van een samenwerkingsproject tussen het Mechelse Stadsarchief en ‘Short Title Catalogue Vlaanderen’ (STCV).

Het Stadsarchief beheert reeds meer dan 2 eeuwen de rijke, maar nog te weinig gekende erfgoedbibliotheek van de stad Mechelen. Door de samenwerking met STCV kon een belangrijk deel van deze collectie op een verantwoorde, wetenschappelijke manier beschreven worden. Alle in Mechelen gedrukte boeken en pamfletten uit de periode vóór 1800 werden in 2007-2008 opgenomen in de gratis online databank. Daaronder bevinden zich talrijke unieke uitgaven, die tot nu toe nergens anders werden aangetroffen.

De ‘Short Title Catalogus Vlaanderen’ is dé online bibliografie van boeken die voor 1800 in Vlaanderen gedrukt werden. De databank is een belangrijk hulpmiddel voor wetenschappers én voor liefhebbers van het oude boek. Het project wordt ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap en maakt deel uit van de werking van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek (VEB).