CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Genie in veelvoud: de aanwinst van een unieke Rubenstekening met schetsen voor vier verschillende composities

Genius in multiples: the acquisition of a unique drawing by Rubens with sketches for four different compositions Exhibition: 5 October - 18 November 2011

26 January 2011 the Royal Museums of Fine Arts of Belgium acquired a very important wo-sided drawing by Rubens. It used to be part of the collection of de eminent Rubens-scholar Ludwig Burchard. The Royal Museums in Brussels own a choice collection of paintings and oil sketches by Rubens, but no drawing by his hand.

The studysheet dates from the 1630’s. The recto shows the Abduction of Hippodameia and Achelous, disguised as a bull, defeated by Hercules. On the verso: Christ shown to the people and the Way to Calvary. These energetic chalk sketches are connected to four painted works, including two presently in the Royal Museums of Fine Arts of Belgium. One of them, the Way to Calvary was originally painted for the abbey in Affligem, but has been part of the Royal Museums’ collection since 1815. The museum also has an oil sketch for the painting the Abduction of Hippodameia, the painting itself is in the Prado in Madrid.


Op 26 jannuari 2011, op een veiling bij Christie’s te New York, konden de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België een zeer belangrijke, tweezijdige tekening verwerven van Pieter Paul Rubens uit de verzameling van Ludwig Burchard. Burchard (†1960) was bij leven de grootste Rubenskenner van zijn tijd. Hij lag aan de basis van toonaangevende oeuvrecatalogus van de meester, het Corpus Rubenianum, waarvan de uitgave in 43 delen binnen tien jaar moet zijn voltooid door het Rubenianum in Antwerpen. Tijdens de laatste jaren van zijn leven deelde Burchard zijn kennis met collega-specialisten in lezingen op het Brussels Art Seminar. Dat was een initiatief waartoe wijlen Prof. D’Hulst eertijds de impuls gaf als conservator van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

De Koninklijke Musea bezitten van Rubens een uitgelezen collectie schilderijen en olieverfschetsen, die recentelijk nog de kern vormden van de internationaal gewaardeerde tentoonstelling Rubens: een genie aan het werk (2007-2008), maar geen enkele tekening. Het was immers vooral Antwerpen dat zich door haar aankoopbeleid profileerde als Rubensstad bij uitstek. Met de Brusselse aankoop van de belangrijkste Rubenstekening uit deze hoogstaande veiling is die lacune nu eindelijk gevuld.

Het tweezijdige, virtuoos getekende studieblad dateert uit de jaren 1630, m.a.w. uit de laatste scheppingsfase van de rijpe Rubens. Op de voorzijde vertoont het: De ontvoering van Hippodamea en Acheloüs in de gedaante van een stier wordt verslagen door Hercules. Op de keerzijde zien we: Christus aan het volk getoond en De beklimming van de Calvarieberg. Deze energieke krijtschetsen staan in verband met maar liefst vier verschillende werken waaronder twee behoren tot de verzameling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Een ervan De beklimming van de Calvarieberg, geschilderd voor het hoofdaltaar van de abdijkerk van Affligem, bevindt zich sinds 1815 in de Koninklijke Musea. Voor een tweede schilderij De ontvoering van Hippodamea – ter versiering van de Torre de la Parada, nu in het Prado – bewaren de Koninklijke Musea de voorbereidende olieverfschets. Deze schets werd in 1883 door de Koninklijke Musea in Parijs gekocht.