CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Geweven geschiedenis: Zeeuwse wandtapijten 1593-1604

Woven history: Zeeland tapestries, 1593-1604 Exhibition: 29 May - 12 September 2004


From the museum website

Het Zeeuws Museum toont van 29 mei tot en met 12 september 2004 voor het eerst sinds lange tijd drie van zijn beroemde wandtapijten. De tapijten, die vertellen over de strijd van de Zeeuwen tegen de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog, maken onderdeel uit van een unieke serie vervaardigd tussen 1593 en 1604 in opdracht van de Staten van Zeeland. De grote, kleurrijke tapijten tonen in detail de oorlogshandelingen op open water, schermutselingen in de havens en silhouetten van de steden Bergen op Zoom, Zierikzee, Veere, Vlissingen en Middelburg. Het Zeeuws Museum vervaardigt bij de tentoonstelling een programma dat de bezoeker in staat stelt de historische stripverhalen te lezen en naar eigenaardige details te zoeken. Ook biedt de tentoonstelling een reeks activiteiten die inzicht geven in het restauratieproces dat bijna een halve eeuw in beslag heeft genomen.

De trots van Zeeland

De wandtapijten De slag bij Rammekens, De slag bij Bergen op Zoom en Het beleg van Zierikzee zijn de pronkstukken van de Collectie Zeeland. Meer dan vierhonderd jaar geleden, in 1591, gaven de Staten van Zeeland opdracht tot het vervaardigen van een wandtapijt als herinnering aan de glorieuze overwinning die de Zeeuwse vloot op de Spanjaarden behaalde bij Bergen op Zoom. Het wandtapijt De slag bij Bergen op Zoom (1574) werd geweven met wollen en zijden draden in het atelier van François Spierincx in Delft. Na aflevering werd in 1595 door de Staten besloten tot het weven van de andere vijf wandtapijten. Dit gebeurde in het atelier van de familie de Maeght in Middelburg, naar ontwerpen van Hendrick Vroom en Carel van Mander. De tapijten werden gehangen in het Prinsenlogement van het Abdijcomplex waar de Staten van Zeeland hun meest belangrijke gasten, waaronder landvoogden en vorsten, ontvingen. De serie wandtapijten werden in 1972 door de Provincie Zeeland in langdurig bruikleen gegeven aan het Zeeuws Museum in Middelburg.

50 Jaar restauratie

In de tentoonstelling wordt ook ingegaan op de restauratie van de zes Zeeuwse wandtapijten. De restauratie begon in 1955 met Het Prinsentapijt en werd in 2004 voltooid met De slag bij Rammekens. Paswerk Textielrestauratie in Haarlem heeft dit omvangrijke karwei uitgevoerd. Er is gemiddeld 120 weken manuren per vierkante meter aan gewerkt.

Te koop

De catalogus met de geschiedenis van de Zeeuwse wandtapijten, [C.A. van Swigchem en G. Ploos van Amstel, met tekeningen van T. Brouwer … et al. Zwolle (Waanders) 1991],
Zes unieke wandtapijten: strijd op de Zeeuwse stromen 1572-1576, is in de museumwinkel voor slechts € 17,50 te koop.