CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Gillis Mostaert (1528-98): een tijdgenoot van Bruegel

Gillis Mostaert [1528-98]: a contemporary of Bruegel Exhibition: 14 May - 10 July 2005

From the museum website

Pieter Bruegel de Oude geldt als een van de grootmeesters van de kunst, en Antwerpen als de belangrijkste metropool in de geschiedenis van de Nederlanden in de 16de eeuw.Reformatie en Contrareformatie, Spaanse overheersing en onafhankelijkheidsstrijd kenden in de Scheldestad een merk-waardige historische concentratie.

Ondanks en juist wegens de oorlog, beeldenstorm en politieke omwentelingen bloeiden er de kunsten en waren de meesters en hun ateliers er ongemeen productief. Ze ontwikkelden er een breed spectrum van nieuwe schilderkunstige genres en thema’s, die we als een spiegel kunnen zien van de toenmalige levensomstandigheden en geloofsverhoudingen.Eén van hen was Gillis Mostaert (1528-1598), een tijdgenoot van Bruegel de Oude, die hij enkele decennia overleefde. Met hem en met de beeldproductie van zijn zonen trad hij in concurrentie.

Gillis gold als een zeer vruchtbare en creatieve kunstenaar, wiens werken, vol levendig koloriet en met elegante figurentekening, zeer gezocht waren. Uit de inventarissen van Antwerpse kunstverzamelingen van zijn tijd komt een rijk en duurbetaald oeuvre naar voor, waarin het kabinetschilderij voor privaat gebruik overheerst: markten, kermissen, dorpsgezichten, seizoenen, winterlandschappen, krijgs- en brandtaferelen, beelden uit het leven van Maria en Christus, evenals parabels en allegorieën.

Ze tonen taferelen vol figuren uit het onstuimige volksleven van zijn tijd, waarvan de politieke en moraliserende bedoelingen door vergelijking en aandachtige lezing opnieuw ontdekt kunnen worden.Het is de eerste maal dat een monografische tentoonstelling aan het werk en leven van Gillis Mostaert wordt gewijd. Het wordt bovendien geplaatst in het kader van het werk van tijdgenoten zoals de zonen van Bruegel, Lucas van Valckenborch en Hans van Wechelen.

De werken komen uit privé-verzamelingen en musea en bestrijken de thema’s van kermis en bruiloftsfeest tot boerenruzie en overval, van het oudtestamentische Sodom en Gomorra tot de kruisdraging van Christus. Een dertigtal schilderijen geven een beeld van zijn veelzijdige productie en tevens van de voor zijn tijd zo typische nieuwe ontwikkelingen in de figuur- en landschapschilderkunst, veelal tegen de politiekhistorische achtergrond van Antwerpen. De tentoonstelling werd georganiseerd door het Wallraf-Richartz-Museum te Keulen, waar ze voorafgaandelijk aan Antwerpen plaats heeft gevonden.

Other venue

Köln, Wallraf-Richartz-Museum (15 January-12 April 2005)