CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Goed bekeken: Afscheidspresentatie van jhr. Drs. W.F. Rappard

Well observed: a farewell presentation by Willem Rappard Exhibition: 12 July - 26 August 2007

Raden Saleh, A hunt. The Hague, Museum Mesdag

Raden Saleh, A hunt
The Hague, Museum Mesdag

The curator of 19th-century art of the Netherlands Institute for Art History in The Hague, Willem Rappard, is going into retirement after 33 years. To mark this event, the Hague museum specialized in 19th-century art, Museum Mesdag, has invited Rappard to curate an exhibition of his own. The artists he chose to feature are Raden Sarief Bastaman Saleh (1811-1880) and Louis Apol (1850-1936).

From the museum website

Na 33 jaar neemt Willem Rappard afscheid van het RKD te Den Haag. Een groot gemis voor vele kunsthistorici, museummedewerkers, verzamelaars en andere kunstliefhebbers. Gelukkig blijft hij met zijn enorme kennis van de beeldende kunst van de 19de eeuw actief in de kunstwereld en gaat hij zich onder meer als gastonderzoeker inzetten voor Museum Mesdag in Den Haag. De tentoonstelling die Museum Mesdag ter gelegenheid van zijn afscheid organiseert, laat werken van een kunstenaar naar wie Willem Rappard zijn leven lang onderzoek heeft gedaan zien: Raden Sarief Bastaman Saleh (1811-1880). Ook zullen er enkele werken van Louis Apol (1850-1936) te zien zijn, een landschapsschilder waarvan Museum Mesdag het voornemen heeft binnen korte termijn een tentoonstelling te organiseren en naar wie Willem Rappard onderzoek doet.