CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Gravures des anciens Pays-Bas (1550-1700): invention – interprétation – reproduction

Prints in the Netherlands (1550-1700): invention - interpretation - reproduction Exhibition: 4 November 2006 - 4 February 2007

Johannes and Lucas van Doetecum after Bruegel, Resting soldiers, ca. 1655, Gravelines

Johannes van Doetecum I (? – 1605) and Lucas van Doetecum (active 1554-72) after Pieter Bruegel (ca. 1528-69)
Milites requiescentes (soldiers at rest) ca. 1555-57
Etching and engraving
Gravelines, Musée du Dessin et de l’Estampe Originale

Curators

Françoise Baligand, Conservateur en Chef, Musée
de la Chartreuse, Douai
Gaëtane Maës, Maître de conférences, Université de Lille 3

Museum information

De collecties van oude prenten uit de musea van de regio Nord / Pas de Calais
worden gekenmerkt door hun rijkdom aan diversiteit en door de aanwezigheid
van grote meesters in de prentenkunst uit de Oude Lage Landen uit de 16de en
17de eeuw. Deze tentoonstelling stelt een selectie voor uit deze werken en dit
in de voornaamste genres : de geschiedenis, het portret, onderwerpen uit het
dagelijks leven en de landschappen, die getuigen van deze rijkdom.

We maken
meer in het bijzonder kennis met de uitzonderlijke werken van Lucas van
Leyden, Dürer, Hieronymus Cock, Hendrick Goltzius, Rembrandt, Adriaen van
Ostade, Jacob van Ruisdael voor de originele prenten, en van Cornelis Cort,
Jacob II de Gheyn, Aegidius Sadeler, Jacob Matham, Cornelis Galle de Oude
en de Jonge, Lucas Vorsterman en Paul Pontius voor de interpretatieprenten.

Deze tentoonstelling vertrekt vanuit de inventarisering van de prentencollecties
van de musea uit het noorden van Frankrijk. Het opstellen van deze
inventarissen verliep in het kader van een nauwe samenwerking tussen de
vereniging van de musea uit het noorden en de afdeling Kunstgeschiedenis van
de universiteit van Lille 3. De septentrionale prenten zijn in deze collecties
goed vertegenwoordigd, wat gezien de nabijheid van de oude Nederlanden
logisch is. Het was dus vanzelfsprekend om een tentoonstelling te wijden aan
de Vlaamse en Hollandse prenten, vooral in het museum de la Chartreuse dat
vermaard is om zijn rijkdom aan schilderijen van de Lage Landen.

Om enerzijds de diversiteit van de verzamelingen te benadrukken en anderzijds
de typische kenmerken van de gravure te verduidelijken, werd de
tentoonstelling opgesplitst in vier delen. Doorheen het voorgestelde parcours,
poogt men de begrippen, creatie, interpretatie en reproductie naar waarde te
schatten. Het eerste gedeelte illustreert de technische kenmerken van de
prentkunst. Deze kenmerken benadrukken niet alleen hun intrensieke
kwaliteiten maar plaatsen ze bovendien in een tijdskader.
Vervolgens is het accent geplaatst op twee grote categorieën van gravures de
originele prenten en de interpretatieprenten. In het laatste gedeelte wordt het
verschil duidelijk gemaakt tussen een origineel model en een kopij. Dit wordt
telkenmale gestaafd aan de hand van uitgeleende stukken uit prestigieuze
instituten en collecties (Bibliothèque Nationale de France, Musée du Louvre,
Fondation Custodia, Bibliothèque Royale de Belgique, Rijksmuseum van
Amsterdam, Centraal Museum van Utrecht).

Deze tentoonstelling werd gerealiseerd in het kader van de campagne “Feuille
à feuille”, en verwezenlijkt door de vereniging van de conservators van de
musea uit de regio Nord / Pas de Calais, verkreeg van de minister van Cultuur
in Frankrijk het label “tentoonstelling met nationaal belang”.

Catalogue

Gravures des anciens Pays-Bas (1550-1700): invention – interprétation – reproduction

Gaëtane Maës
Catalogue published in connection wtih inventory project of the print holdings of the museums of the north of France and an exhibition in 2006 in Douai (Musée de la Chartreuse)
192 pp., 130 illustrations in color.
Edition Papier and Co / A.M.P.D.C.,
ISBN-10: 2353400094
ISBN-13: 978-2353400096