CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Greek gods and heroes in the age of Rubens and Rembrandt: prints and early text editions

Exhibition: 30 September 2000 - 8 January 2001

Museum information

Verhalen uit de Griekse oudheid zijn zeer geliefd in de Nederlandse 16de- en 17de-eeuwse schilder- en prentkunst. Vooral door de betrekkelijk eenvoudig en goedkoop te reproduceren prenten worden mythologische onderwerpen snel verspreid en populair. Na de intrede van deze thematiek in de eerste helft van de 16de eeuw zijn Griekse goden en helden aan het einde van de eeuw in groten getale te vinden in prentwerk van de zogeheten ‘Haarlemse Maniëristen’ en zullen ze gedurende de Gouden Eeuw talloze kunstenaars blijven inspireren. Bovendien leent dit snelle medium zich bij uitstek voor experimenten. Dikwijls treffen we bijzondere onderwerpen, vernieuwende composities, ingenieuze technieken en een ongebruikelijke vormentaal aan, zoals in het werk van kundige plaatsnijders en etsers als Hendrick Goltzius of Rembrandt van Rijn. Frappant is de aandacht voor het naakt en de dikwijls opvallend erotische voorstellingen. Daarnaast worden er ook prenten getoond van kunstenaars met meer interesse voor de weergave van weidse landschappen, waarin de mythologische figuren slechts een detail vormen. Er verschenen door toedoen van gespecialiseerde graveurs en uitgevers tal van prenten naar bekende composities (schilderijen of tekeningen) op de markt. Niet onbelangrijk zijn ten slotte de talloze boekillustraties die eveneens voor een verspreiding en popularisering van de mythologische onderwerpen hebben gezorgd.

Op de tentoonstelling zullen werken te zien zijn van onder meer Lucas van Leyden, Hendrick Goltzius, Rembrandt van Rijn en Gerard Lairesse.

Page last updated on 7 January 2001

Catalogue

Sander Paarlberg and Peter Schoon, Greek gods and heroes in the age of Rubens and Rembrandt, Athene (National Gallery/Alexandros Soutzsos Museum and Nationale Pinakotheek; Nederlands Instituut) and Dordrecht (Dordrechts Museum) 2000.