CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Griekse goden en helden in de tijd van Rubens en Rembrandt

Greek gods and heroes in the age of Rubens and Rembrandt Exhibition: 3 February - 6 May 2001

Museum information

Griekse Goden en Helden, geopend door Koningin Beatrix, is de grootste expositie in het Dordrechtse museum tot nu toe. De expositie werpt een ander licht op de Nederlandse kunst van de zestiende en zeventiende eeuw. Er werden toen niet alleen Hollandse landschapjes, Nachtwachten en Huishoudens van Jan Steen afgebeeld, zoals de meeste tentoonstellingen doen vermoeden. Rembrandt en Rubens brachten ook de Grieken in beeld. Aan de hand van hun schilderijen komen verschillende Griekse mythen en sagen aan bod. Zoals de erotische avonturen van oppergod Zeus en van het liefdespaar Aphrodite en Adonis, maar ook de mythe over de held Heracles en Io, het meisje dat in een koe veranderde.

Onder de tentoongestelde werken bevindt zich ook een portret van de godin Athena, gemaakt door Rembrandt. Het is afkomstig uit Japan en is voor het eerst in Europa te zien. Ook zijn er zes doeken van Rubens te bewonderen, die in musea over de hele wereld zijn opgerakeld. Verder laat de tentoonstelling schilderijen van Hollandse en Vlaamse schilders in de 16de en 17de eeuw zien, met werken van onder anderen Rembrandt, Bloemaert, Jan Steen, Brueghel en Van Dyck.

Publication

Greek gods and heroes in the age of Rubens and Rembrandt
Sander Paarlberg and Peter Schoon
Catalogue of an exhibition held in 2000 in Athens (National Gallery/Alexandros Soutzsos Museum) and in 2001 in Dordrecht (Dordrechts Museum)

392 pp., 29 cm.
Athens (National Gallery/Alexandros Soutzsos Museum and Nationale Pinakotheek; Nederlands Instituut) and Dordrecht (Dordrechts Museum) 2000
ISBN 90-535-651-32

Related events