CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Groninger adel in glas-in-lood

Groninger Nobility in stained glass Exhibition: 19 January - 20 April 2003

Het Groninger Museum verwierf eind 2001 twintig aquarellen gemaakt van gebrandschilderde ramen in glas in lood van een Groninger borg. De voorstelling bestaat meestal uit een familiewapen vergezeld van de naam van de schenkers.

De voorbereiding van de tentoonstelling bracht nieuwe feiten aan het licht. Allereerst kon worden vastgesteld dat de tekeningen gemaakt waren naar ramen uit de borg Asinga in Ulrum. Verder werd van verschillende wapens voor het eerst een kleurafbeelding gevonden.

De aquarellen werden samen met negen originele ramen uit de borg Ewsum gepresenteerd in het prentenkabinet.