CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Haarlemmers in druk: een keuze uit de collectie portretgrafiek van A.G. van der Steur

Haarlemers in print: a choice from A.G. van der Steur's collection of portrait prints Exhibition: 20 September - 10 December 2006

Hendrick Goltzius, portrait of Dirck Volckertsz. Coornhert

Hendrick Goltzius
Portrait of Dirck Volckertsz. Coornhert

From the museum website

The Haarlem dealer in prints and books A.G. van der Steur has been collecting portrait prints by Dutch artists for longer than 30 years. Highlights from his collection are on show.

Meer dan dertig jaar al verzamelt de Haarlemmer A.G. van der Steur portretprenten, gemaakt door Nederlandse kunstenaars. Uit deze collectie werd een keuze gemaakt van ruim dertig portretten van Haarlemmers, vooral uit de 16de en 17de eeuw: mannen én vrouwen, uitgebeeld in diverse prenttechnieken en in diverse maten. De afgebeelde Haarlemmers komen uit verschillende maatschappelijke groeperingen: regenten, predikanten, kunstenaars, maar ook een lettersnijder, een herbergier, twee schrijfmeesters, een hofjesdame, en een ‘woesteling’. De kunstenaars die deze vaak schitterende portretten maakten, waren veelal ook Haarlemmer.

De Gouden Eeuw was niet alleen een bloeitijd voor de schilderkunst. Ook de prentkunst werd op hoog niveau beoefend. Daaraan ging een voorgeschiedenis vooraf: in de 16de eeuw was bijvoorbeeld Hendrick Goltzius al een grootmeester op dit gebied. De 17de eeuw leverde kunstenaars als Cornelis Visscher en Jan Saenredam. Maar ook na de Gouden Eeuw werden nog talloze schitterende portretprenten gemaakt. De expositie toont werken van onder anderen Hendrick Goltzius, Maerten van Heemskerck, Herman van Brussel, Cornelis Visscher, Cornelis van den Berg, Cornelis van Noorde, Philips Galle, Jacob Matham en Jan en Pieter Saenredam.