CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Haarlemse muziek in de Gouden Eeuw

The music of Haarlem in the Golden Age Exhibition: 2 July - 5 October 2008

From the museum website, 29 July 2008

The work of Haarlem’s 17th-century composers mirrored the innovations being introduced to the arts in Italy at that time.
There was a trend to make music appealing and ‘soul-moving’ by focusing more on depictions of the text. Haarlem-based musicians such as Cornelis Padbrué, Jan Albert Ban and Cornelis Helmbreecker played their part in this trend by introducing early baroque music widely in the Northern Netherlands.

In this small exhibition, work by Haarlem’s most important composers can be seen – and heard – alongside paintings of groups of musicians by Dirck Hals and Jan Miense Molenaer and a selection of instruments.

From the museum website, 3 July 2008

Van 2 juli tot en met 5 oktober is in het Frans Hals Museum een kleine tentoonstelling te zien over het Haarlemse muziekleven in de Gouden Eeuw.
Omstreeks 1600 vond er vanuit Italië een vernieuwing plaats in de muziek. Modern was vooral de muzikale uitdrukking: muziek diende gevoelens op te roepen en ‘de ziel te roeren’. Ook Haarlemse componisten raakten onder invloed van deze nieuwe ideeën.

Met name Johan Albert Ban (1597/98-1644), pastoor van het Haarlemse Begijnhof, trok met opzienbarende muziektheoretische denkbeelden de aandacht, ook in het buitenland. Van zijn composities is helaas weinig bewaard gebleven; uniek is daarom een vanitas-gravure van Theodorus Matham, waarop een boek met een muziekstuk van Ban staat afgebeeld. Ook Cornelis Padbrué (ca 1592-1670), stadspijper van Haarlem, en Cornelis Helmbreecker ( † 1564), organist van de Bavokerk, leverden hun bijdragen aan de ontwikkeling en verspreiding van de vroeg-barokke muziek in de Noordelijke Nederlanden.

Gedrukte bladmuziek werd gemakkelijk toegankelijk voor de burgerij en speelde een belangrijke rol in de huiselijke sfeer, zoals zichtbaar is op schilderijen van Jan Miense Molenaer en Dirck Hals.

In deze kleine tentoonstelling is werk te zien èn te horen van deze belangrijkste Haarlemse componisten. Verder zijn er schilderijen te zien uit het begin van de 17de eeuw uit de collectie van het Frans Hals Museum, en enkele historische instrumenten.
Muziek uit de tentoongestelde muziekdrukken werd recent opgenomen door het ensemble Barocco Locco, onder leiding van Fritz Heller, en is tijdens de tentoonstelling te beluisteren. De cd, met een uitvoerig essay over de Haarlemse muziek door drs. Jan Valkestijn, is te koop in de museumwinkel.