CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Hemelse beelden: de middeleeuwse sculpturen uit de collectie Goldschmidt

Heavenly images: the medieval sculptures from the Goldschmidt collection Exhibition: 14 April - 8 July 2001

About 80 sculptures and 20 other art objects from the collection of H.O. Goldschmidt, mainly from the Northern and Southern Netherlands.

Museum information

Het is lang geleden dat het Rijksmuseum Twenthe in een tentoonstelling aandacht aan middeleeuwse kunst heeft besteed. In Hemelse beelden. De middeleeuwse sculpturen uit de collectie Goldschmidt zijn circa tachtig houten beelden en twintig voorwerpen als kandelaars en kistjes uit de privé-verzameling van de econoom H.O. Goldschmidt te zien. Deze bijzondere collectie is nooit eerder in Nederland tentoongesteld. Alleen het Suermondt-Ludwig-Museum te Aachen (Duitsland) heeft een belangrijk deel ervan in 1998 kunnen presenteren onder de titel In gotischer Gesellschaft. Er zijn Mariabeelden, heiligenbeelden en andere christelijke voorstellingen en enkele wereldlijke onderwerpen. Naast een compleet altaar en allerlei grote figuren zijn er vele aantrekkelijke kleine beelden uit de veertiende en vooral de vijftiende en vroege zestiende eeuw.

Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk ge√Įllustreerd cahier met een tekst van verzamelaar Goldschmidt. Hij belicht zijn visie op het verzamelen van kunst in het algemeen en die op zijn eigen collectie in het bijzonder. Ook gaat hij in op de collectie middeleeuwse beelden in het Rijksmuseum Twenthe.

Publication

Hemelse beelden: het verzamelen van kunst
Henny Otto Goldschmidt
Catalogue of an exhibition held in 2001 in Enschede (Rijksmuseum Twenthe)
28 pp.
Enschede (Rijksmuseum Twenthe) 2001
ISBN 90-72250-29-X