CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Het genre in zeventiende-eeuwse schilderijen en prenten

Genre in 17th-century paintings and prints symposium: 7 January 2005

Organizers

Museum Boijmans Van Beuningen i.s.m. de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis.

Program

Op 7 januari 2005 zal in de grote aula van het Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam een symposium plaatsvinden dat onder de bovenstaande titel door de instelling is georganiseerd in samenwerking met de landelijke Onderzoekschool Kunstgeschiedenis. De bijeenkomst vindt plaats naar aanleiding van de tentoonstelling Zinnen en minnen: schilders van het dagelijks leven in de zeventiende eeuw, die van 23 oktober 2004 tot en met 9 januari 2005 in Rotterdam te zien is en door het Museum Boijmans Van Beuningen en het Städelsches Kunstinstitut in Frankfurt samen werd georganiseerd. Uiteenlopend van genreschilderijen van de Rotterdamse meester Willem Buytewech tot Frans van Mieris, worden op de tentoonstelling verschillende werken getoond die in een min of meer chronologische volgorde de ontwikkelingen binnen het genre laten zien. Aan de hand van schilderijen van een uitgelezen groep van de beste kunstenaars binnen het genre, is te volgen hoe in de keuze voor taferelen uit het dagelijks leven de interesse van schilders in de zeventiende eeuw geleidelijk verschoof van soldatesk en boers naar burgerlijk en aristocratisch. Verdere inhoudelijke informatie over de tentoonstelling is digitaal beschikbaar op www.zinnen-en-minnen.nl

Behalve specifiek op de tentoonstelling en het onderzoek dat aan de begeleidende catalogus ten grondslag lag, zal op het symposium ook in brede zin worden ingegaan op de verschillende kunsthistorische opvattingen die het genre tot een fascinerend onderwerp van onderzoek gemaakt.

In de middag zal aan verschillende deskundigen worden gevraagd om kort hun visie te geven op een of meer schilderijen in de tentoonstelling, zodat verschillende benaderingen concreet zichtbaar worden en met de andere aanwezigen kunnen worden besproken. Het ochtendprogramma zal bestaan uit verschillende lezingen, waarbij als sprekers optreden:

Jeroen Giltaij, Zinnen en minnen: schilders van het dagelijks leven in de zeventiende eeuw. Enkele overwegingen bij de tentoonstelling.

Wayne Franits, Syracuse University, New York, Looking back on “Dutch seventeenth-century genre painting. Its stylistic and thematic evolution” (London 2004)

Peter Hecht, Universiteit Utrecht/ OSK, Over de genreschilderkunst en wat we nog niet weten

Karolien de Clippel, Rubenianum, Antwerpen/ KU Leuven, Een kijkje bij de buren. Over artistieke ontmoetingen en drollige kruisbestuivingen tussen de beide Nederlanden

Ger Luijten, Rijksprentenkabinet, Amsterdam, “Lieve leezer, sta wat stil …”. Teksten op 17de-eeuwse genreprenten

Gerdien Wuestman, Rijksmuseum, Amsterdam, De tante van Dou en de groote beezemstok. Genreprenten en hun veranderende titels

Elmer Kolfin, Universiteit van Amsterdam, Valt er nog wat te lachen? Kanttekeningen bij een kunsthistorisch problemenkind

Registration

Voor de deelname aan het symposium en de lunch worden geen verdere kosten in rekening gebracht, met name dankzij de gastvrijheid van het Museum Boijmans Van Beuningen dat alle deelnemers de ontvangst (inclusief entree tot de tentoonstelling) zal aanbieden.

Men kan zich per direct opgeven voor deelname, en wel als volgt: per e-mail via osk@let.uu.nl ofwel per reguliere post t.a.v. Secretariaat OSK, Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht o.v.v. “Genre-symposium”.