CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Het laatste oordeel: gewelfrestauratie Grote Sint Laurenskerk

The last judgement: restauration of the vault of the Grote Sint Laurenskerk Exhibition: 7 April - 29 June 2009

Until 29 June the Stedelijk Museum Alkmaar shows a recently restored panel from the Grote Sint Laurenskerk (Great Church) in Alkmaar. The panel is part of a Last judgement by Jacob Corneliszoon van Oostsanen. In 2010 it will be reinstalled in the church. Later this year the museum hopes to show yet another part of the vault.

From the museum website, 14 April 2009

Tot 29 juni is er in het Stedelijk Museum Alkmaar een bijzondere presentatie te zien. Een gerestaureerd paneel uit het koorgewelf van de Grote Kerk te Alkmaar is opgesteld in de entreehal van het museum. Het betreft ‘vak 2’ van Het Laatste Oordeel van Jacob Corneliszoon van Oostsanen, gedateerd 1518. De imposante schildering met bijna levensgrote figuren toont vier zielen die uit hun graven herrijzen en opzien naar het Hemelse Rijk. Het gewelfstuk is 6 meter hoog en 2,75 meter breed en zal in 2010 weer worden teruggeplaatst in het gewelf van het koor samen met de acht andere panelen van Het Laatste Oordeel.

In opdracht van de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar worden de geschilderde gewelfpanelen in het koor en het noord-transept van de Grote Sint Laurenskerk gerestaureerd. De restauratie is in 2003 gestart en zal zijn voltooiing hebben in 2011. De restauratiewerkzaamheden van deze vroeg-16e-eeuwse gewelfschilderingen worden uitgevoerd onder leiding van restauratoren Willem Haakma Wagenaar en Edwin van den Brink. De gewelfschilderingen in Alkmaar behoren tot de belangrijkste van Nederland, maar hebben veel te lijden gehad van lekkage, verplaatsing en herstelwerkzaamheden.

Over de identiteit van de maker van de gewelfschilderingen in de Grote Sint Laurenskerk bestaat discussie. De voorstelling van Het Laatste Oordeel in de koorsluiting wordt zowel aan Cornelis Buys I als aan diens broer Jacob Corneliszoon van Oostsanen (circa 1470-1533) toegeschreven. Restaurator Willem Haakma Wagenaar is er echter van overtuigd dat Het Laatste Oordeel van de hand van Jacob Corneliszoon van Oostsanen is.

Jacob Cornelisz van Oostsanen werd geboren rond 1470 te Oostzaan. Hij was kunstenaar in de overgangsperiode van gotiek naar renaissance. Zijn vroege werk is voornamelijk laatmiddeleeuws van karakter, zijn latere werk (na 1524) meer renaissancistisch. Hij moet een vrij grote werkplaats gehad hebben, waarin onder andere de beroemde schilder Jan van Scorel zijn leerling was. Bij de gewelfschilderingen in de Grote Kerk zal Cornelis Buys I meewerkend opzichter zijn geweest.

In de loop van dit jaar hoopt het Stedelijk Museum Alkmaar nog één vak van Het Laatste Oordeel te kunnen tonen. ‘Vak 2’ is tot 29 juni aanstaande te bezichtigen.

Related events


News about this exhibition