CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Het Meesterwerk: De heilige familie van Rembrandt

Masterpiece: Rembrandt's Holy family Exhibition: 11 October - 13 November 2011

Every year, in October, De Nieuwe Kerk brings a unigue religous masterpiece to the Netherlands. For a month it will be on show at the most sacred place in the church, the choir. The choice of this masterpiece is based on a couple of starting points. It has to be an absolute masterpiece, that can match the very best in Dutch collections. It has to be of a religious character. Old, modern or contemporary, Dutch or otherwise, Buddhist, Christian, Islamic, there are countless possibilities.

The Nieuwe Kerk will invite a director of an internationally renowned museum to make a choice from his or her own collection every year. For this first edition, Michail Piotrovsky (State Hermitage Museum, St. Petersburg) was asked to make his choice. He chose Rembrandt’s Holy family from 1645. This world famous painting, one of the public’s favorites in St. Petersburg was bought in 1772 by Czarina Catherine the Great from the Crozat-collection in Paris.

From the church website, 3 August 2011

Ieder jaar in oktober haalt De Nieuwe Kerk een uniek religieus meesterwerk naar Nederland. Een maand lang is het te bewonderen in heilige der heiligen, het hoogkoor, waarschijnlijk voor het laatst in Nederland. De keuze voor dit meesterwerk is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Het moet een topstuk zijn, dat zich kan meten met het beste in de Nederlandse collecties. Het moet een religieus karakter hebben, en kan met alle wereldgodsdiensten te maken hebben. Oude kunst, modern, hedendaags, binnen- of buitenlands. Boeddhistisch, christelijk of islamitisch, de mogelijkheden zijn talloos. In het hoogkoor, vroeger de centrale religieuze plek van De Nieuwe Kerk, schittert het Meesterwerk voor enkele weken. Het tentoonstellen van een belangrijk werk dat vraagt om contemplatie en introspectie, beantwoordt aan een behoefte in de hedendaagse maatschappij. Ieder jaar een bijzondere pelgrimstocht naar De Nieuwe Kerk om te kijken naar een unieke momentopname uit de kunstgeschiedenis. De Nieuwe Kerk nodigt elk jaar een directeur van een internationaal belangrijk museum uit om het Meesterwerk te kiezen uit eigen collectie. Voor de eerste editie in 2011 vroeg De Nieuwe Kerk professor Michail Piotrovsky (directeur Staatsmuseum de Hermitage, St.-Petersburg). Zijn keuze: De Heilige Familie van Rembrandt uit 1645. Dit wereldberoemde schilderij, een van de publiekslievelingen van de Hermitage, werd door Catharina de Grote in 1772 gekocht uit de beroemde Crozat-collectie in Parijs.