CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Het verloren paradijs

Paradise lost Exhibition: 12 November 2004 - 20 February 2005

From the museum website

Een primitieve samenleving van nobele wilden legt het af tegen het kwaad van moderne veroveraars. Dat lijkt voorgesteld op een groot paneel van Jan Mostaerts uit circa 1540, getiteld ‘Episode uit de verovering van Amerika’. Reeds de Romein Ovidius schreef over een paradijselijk Gouden Tijdperk dat ooit bestaan zou hebben. In de 16de eeuw beschouwden sommigen het Amerika van de indianen als zo’n paradijselijk mooie en deugdzame wereld: een wereld om naar terug te verlangen. Het schilderij van Mostaert vormt het uitgangspunt voor een informatieve ‘heimwee’-presentatie in het Frans Hals Museum.