CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Huygens ontdekt Rembrandt

Huygens discovers Rembrandt Exhibition: 8 April - 9 July 2006

From the museum website

The year is 1628 Constantijn Huygens is the young and influential secretary of stadholder Frederick Henry and as an art connoisseur of note he is appointed to act as the liaison between artists and the stadholder’s court. He visits the studio of Rembrandt and Lievens in Leiden and recognises the greatness of the two youthful painters. Huygens sees Rembrandt’s painting ‘Judas repentant’ and gives the highest imaginable praise: Rembrandt surpasses the classics!

“Ik houd staande: bij geen Protogenes, Apelles of Parrhasius is ooit opgekomen of zou, mochten zij op aarde terugkeren, ooit kunnen opkomen wat door een jongen, door een Hollander, door een molenaar die nog geen baard heeft, in één mensenfiguur is bijeengebracht en in zijn totaliteit weergegeven. Verbazing overvalt mij als ik dit zeg. Hulde, Rembrandt!”

Dit compliment uit de autobiografie van Constantijn Huygens over de emotievolle uitbeelding van Judas op het schilderij De boetende Judas van Rembrandt staat in vrijwel elk standaardwerk over onze beroemde schilder. Constantijn Huygens’ beschrijving van het “jonge Leidse schildersduo” Rembrandt en Lievens geldt tot op de dag van vandaag als dé authentieke bron over de jonge Rembrandt. Huygens geldt hierdoor als de ontdekker van Rembrandt.

De veelzijdige Constantijn Huygens, secretaris en vertrouweling van Stadhouder Frederik Hendrik, was als kunstkenner de aangewezen persoon om te bemiddelen tussen de kunstenaars die voor de stadhouder wilden werken en het hof. De zeven brieven die van Rembrandt bewaard zijn gebleven, zijn alle aan Huygens gericht en geven een mooi beeld van de verhouding tussen schilder en opdrachtgever.

Van zaterdag 8 april t/m zondag 9 juli is in Huygensmuseum Hofwijck, de buitenplaats van Constantijn Huygens uit 1640, de expositie Huygens ontdekt Rembrandt te zien. Aan de hand van een contemporaine kopie van De Boetende Judas, prenten en facsimile’s van de autobiografie en brieven wordt het verhaal van Huygens en Rembrandt verteld. Een brochure in het Nederlands en Engels begeleidt de expositie, die overigens perfect aansluit bij de normale presentatie van Hofwijck.