CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

In beeld vervat: iconografie van de beeldhouwkunst in de Nederlanden, 1600-1800

Graven images: the iconography of sculpture in the Netherlands, 1600-1800 Symposium: 2 December 2000

Programma

10h.00 Ontvangst

10h.15 Prof. Dr. Guy Delmarcel (K.U.Leuven)
Inleiding

10h.45 Valérie Herremans (K.U.Leuven)
Iconografie en typologie van het altaar in de Premonstratenzerabdijkerk 1600-1800

11h.30 Jan Van Damme (Dienst Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium Oost-Vlaanderen)
Beelden als voorbeelden voor beelden. Omtrent de praktijk van het kopiëren in de 17e en 18e eeuw

12h.15 Eymert-Jan Goossens (Paleis op de Dam, Amsterdam)
“Geen ydele leedigheit”: het decoratieprogramma van het Amsterdamse stadhuis

13h.00 Middagpauze

14h.00 Joris Snaet (K.U.Leuven)
Verdwijnen of behouden? De functie van het kerkelijk meubel in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden

14h.45 Serge Landuyt (Free-lance kunsthistoricus)
De gebeeldhouwde portretten van de Antwerpse bisschop Ambrosius Capello

15h.30 Pauze

16h.00 Claire Baisier (Inventarisatieproject kathedraal, Antwerpen-Centrum voor Religieuze Kunst & Cultuur, Heverlee)
“De septem gradibus Confessionis”: de opvattingen van de H. Bernardus over de biecht toegepast in de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem

16h.45 Frits Scholten (Rijksmuseum, Amsterdam)
17e-eeuwse grafsculptuur in de Republiek: kwesties van iconografie

17h.30 Slotbeschouwing

Na elke lezing wordt 15 min. discussietijd voorzien.

Inlichtingen: Valérie Herremans, Rubenianum