CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

In de Geest van Geelvinck

In the Spirit of Geelvinck Exhibition: 5 March - 20 December 2015

Fromt the museum website (in Dutch)

‘Onze’ Adriana Hinlopen krijgt vanaf 5 maart gezelschap van drie aangetrouwde familieleden in de Rode Kamer. Met de nieuwe tentoonstelling “In de Geest van Geelvinck’ vullen wij in de komende maanden steeds een stukje familiegeschiedenis van de bewoners van het Geelvinck Hinlopen Huis in. Jan Corneliszn Geelvinck (afb.), grootvader van ‘onze’ Albert Geelvinck, zijn dochter Eva Geelvinck en haar echtgenoot Hendrick Bicker, krijgen wij te leen van het Amsterdam Museum.

De tentoonstelling “In de Geest van Geelvinck” draait om de rode lijn, die kan worden bespeurd in de opkomst en ondergang van de familie Geelvinck, hun erven en aanverwanten, zoals deze het Geelvinck Hinlopen Huis bewoond hebben. Opmerkelijk is dat deze puisant rijke familie zich aanhoudend staatsgezind en later sterk patriottistisch opstelde. Met de val van Napoleon verdwijnt de eens zo invloedrijke familie Geelvinck van het toneel. Deze geschiedenis leest als een historische roman.

De tentoonstelling toont verschillende relevante aspecten van de opeenvolgende generaties Geelvinck en hun aanverwanten, zoals hun handelsrelatie met gebieden over zee en met name de WIC / Sociëteit van Suriname (o.a. slavernijachtergrond), hun huwelijksnetwerk en de overheidsposities (burgemeesters, leden van de vroedschap ed.), die zij bekleedden, hun vastgoedbezit (grachtenhuizen en buitenplaatsen) en hun kunstcollecties (Rembrandt, Metsu, van der Helst enz.). Verschillende gerelateerde families komen aan bod, zoals Hinlopen, Bicker, Trip, Huydecoper, Van Strijen, Van de Poll en andere.