CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

In helder licht: Abraham en Jacob van Strij, Hollandse meesters van landschap en interieur omstreeks 1800

In clear light: Abraham and Jacob van Strij, Dutch masters of landscape and interior about 1800 Exhibition: 15 January - 16 April 2000

Catalogue

In helder licht: Abraham en Jacob van Strij: Hollandse meesters van landschap en interieur omstreeks 1800
Floor de Graaf and Charles Dumas
Catalogue of an exhibition held in 2000 in Dordrecht (Dordrechts Museum) and Enschede (Rijksmuseum Twenthe)
271 pp.
Dordrecht (Dordrechts Museum), Enschede (Rijksmuseum Twenthe) and Zwolle (Waanders) 2000
ISBN 90-400-9445-4

Related events