CODART, Dutch and Flemish art in museums worldwide

Jacob Maris: overzichtstentoonstelling van een Hollandse impressionist

Jacob Maris: a retrospective of the work of a Dutch Impressionist Exhibition: 15 November 2003 - 9 February 2004

From the museum website

‘Och wat, ik schilder ’m beter!’ Zo zou Jacob Maris (1837-1899), een van de bekendste kunstenaars van de Haagse School, uitgeroepen hebben toen een kennis hem eens wees op een indrukwekkende wolkenpartij. De schilder, ooit in Parijs begonnen met het schilderen van destijds populaire en bevallige ‘Italiennes’, genoot op dat moment aanzien tot in Canada en de Verenigde Staten aan toe. Nog steeds mogen Maris’ befaamde wolkenluchten zich verheugen in een grote populariteit.

Toch heeft een overzichtstentoonstelling van deze Hollandse impressionist lang op zich laten wachten. Daar komt nu verandering in. In samenwerking met Museum Jan Cunen in Oss besteedt Teylers Museum van 15 november 2003 t/m 9 februari 2004 op grote schaal aandacht aan deze meester van de Haagse School tijdens de tentoonstelling Jacob Maris, 1837 – 1899.

De tentoonstelling presenteert een zorgvuldige selectie van zo’n 40 schilderijen en 20 aquarellen van Jacob Maris, afkomstig uit openbare en particuliere collecties in binnen- en buitenland. Sommige werken zijn zelden geëxposeerd. Uiteraard omvat de expositie bekende doeken met stemmige wolkenimpressies en frisgroene weiden, maar ook zal minder bekend, dikwijls vroeger werk aan bod komen. Topstukken als De Bomschuit, De slatuintjes en De afgesneden molen ontbreken vanzelfsprekend niet, maar ook zijn er figuurstukken, stadsgezichten, zoals Aan het IJ en verrassend impressionistische schetsen te zien. Alle periodes zijn vertegenwoordigd, waardoor de bezoeker een goede indruk krijgt van de veelzijdigheid van Jacob Maris’ œuvre.

Een bijzonder onderdeel van de tentoonstelling vormt de reflectie van drie moderne kunstenaars op Maris’ werk. Zij kregen de opdracht vanuit Maris’ credo “ik denk in mijn materie”, een kunstwerk te maken. Dan Geesin laat zich met zijn film Clods inspireren door landschapstaferelen, fotografe Helena van der Kraan nam juist stadsgezichten als uitgangspunt. Natasja Kensmil tenslotte richt zich op het figuurstuk. Een educatief programma stelt de wisselwerking tussen oude en nieuwe kunst centraal, een streven dat in Teylers Museum op een vanzelfsprekende manier gebeurt. Sinds jaar en dag heeft het museum immers de traditie om eigentijdse kunstwerken aan te kopen.

Catalogue

Marjan van Heteren, (ed.), Jacob Maris (1837-1899): ik denk in mijn materie, Oss (Jan Cunen Museum) and Zwolle (Waanders) 2003. 208 pages. Richly illustrated.
ISBN 90-400-8859-4.

Other venue

Oss, Museum Jan Cunen (7 March-12 May 2004)